Nyelv / Language:

-

Tisztelt Olvasó!

 

 

A Magyar Védőnők Egyesülete 1991-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy összefogja a védőnői hivatást gyakorló szakembereket, egy olyan időszakban, amikor nem szólt jogszabály a védőnői tevékenységről.

Amikor 25 évvel ezelőtt pár tucatnyian védőnők összegyűltünk a budapesti főiskola San Marco utcai épületében, nem tudtuk, hogy történelmet írunk. Bizonyára egyikünk sem látta előre, hogy 25 évvel később a döntésünk mit fog jelenteni a védőnői hivatás számára.

Márpedig eddig eljutni nem volt könnyű.

Sok minden él bennem, bennük, ezen ünnep kapcsán, hisz magam és sokunk részesei voltunk ezen esztendőknek.

Honnan van, miből ered az az erő, amely ennyi éven keresztül összetartotta a védőnőket, sokszor gondokon, nehézségeken átsegítve?

Végiggondolva, úgy vélem, több olyan tényező van, amely biztosította hosszú távon is az Egyesület fennmaradását és sikeres működésünket.

Már az alapításban is szerepet játszott az igény a szakmai érdekképviseletre, amely napjainkban ez egyik legfontosabb feladatunk.

Kitartó munkánk eredményeként az Egészségügyi Minisztériumban védőnői szakreferens, és Védőnői Szakmai Kollégium kezdhette meg tevékenységét. Elértük, hogy a védőnői hivatást érintő stratégiák és szakmai rendeletek kapcsán kikérik véleményünket. A Szoptatás Támogató Nemzeti Bizottságnak életre hívása óta meghatározó képviselője Egyesületünk.

Úttörő szerepet vállaltunk/vállalunk az új szakmai irányok, kompetenciák megvalósításában, mint pl. a közösségi gondozás területén a szülésre felkészítés, kismama klubok, a babamasszázs, vagy a nyitott tanácsadó szemlélet meghonosítása.

Élő volt a kapcsolat – mely napjainkra csak erősödött – a szakmai vezetéssel, az egészségügyi tárcával, a képzőhelyekkel, és számos civil szervezettel. Vannak közös céljaink, témáink.

Rendezvényeink olyan élményeket biztosítottak – és biztosítanak napjainkban is –, amelyek szakmailag és egyéb kapcsolatok révén gazdagabbá tették a résztevőket, és nem csak a maguk számára, hanem a gondozottak számára is hasznosnak bizonyultak.

Barátságok, baráti csoportok alakultak ki, amelyekben ha jól érezzük magunkat, vonzó a kollégák számára, és nem megterhelő azonos célokért dolgozni.

A rendezvények közül néhányat emelnék csak ki, amit minden évben támogatott egyesületünk: a női egészséget és a szoptatás támogatását célzó rendezvények, egészég napok a területen, óvodában, iskolában. A rendezvények alkalmat adtak arra is, hogy a sajtóban téma legyen a védőnőség, hivatásunk, a lakosság érdekében végzett tevékenységünk, eredményeink és problémáink. Az Év Védőnője jelölés során a gondozottaink méltatják kolléganők áldozatos munkáját.

A MAVE által szervezett minősített továbbképzések – melyeket minden évben már megyei szinten biztosítunk évente kétszer – sokakat hozzásegítettek a működési engedélyek megszerzéséhez, talán voltak, akik más módon alig, vagy csak komoly anyagi ráfordítással jutottak volna hozzá.

Az általunk szervezett programokat és a kiadásunkban megjelenő VÉDŐNŐ folyóiratot mindig az igényesség, és a szakmai ismeretek átadása jellemezte, köszönet érte a szervezőknek és szerkesztő bizottság tagjainak.

Meg kell említem a vezetők elhívatottságát is. Mind az országos, mind a szakosztályok élén olyan szakemberek kerültek megválasztásra, akik sokszor a közösség érdekeiket saját érdekei elé helyezve, szabadidejüket nem kímélve szervezeték az egyesületi programokat, véleményezték a jogszabályokat, készítettek elemzéseket a védőnői munkánkról, eredményeinkről, a munkát nehezítő körülményekről.

Szerencsésnek mondhatja magát az Egyesület, hogy ilyen egyéniségeket sikerült vezetőnek megnyerni, akik képesek az alapításkor megkezdett munkát folytatni, az elődök nyomdokain haladni tovább, és mindenki számára fontos volt és jelenleg is fontos a közösség, a valahová való tartozás.

Az évek során tagjaink egyre tapasztaltabbakká váltak az érdekképviselet terén, szakmai tudásuk is bővült, és talán ami a legcsodálatosabb, közösségünk erős munkaközösségé fejlődött, amely szinte organikus egységként működve végzi feladatát, ki-ki a maga szerepében, akik kitartással néznek szembe a nehézségekkel és a felmerülő problémákat kihívásként kezelik.

Büszkék vagyunk arra, hogy sokan, akik egykor az Egyesület vezetői voltak, ma már szakmai vezetők a védőnői ellátás valamely területén, szakmai vezetésben, vagy egyéb civil területen, vagy a kamarában.

Életünkhöz hozzátartozik a hagyományok megőrzése, az elődök munkájának megbecsülése, az általunk alapított MAVE Díj, és a jubiláló védőnők megköszöntése minden évben alkalmat ad arra, hogy hivatásunkról méltón megemlékezzünk.

Mint az egyéni sikerek eléréséhez, az egyesület számára is fontos, elengedhetetlen a biztos háttér, amit részünkre a jogi, gazdasági és az iroda működését szervező munkatársak biztosítják.

Minden közösség elsősorban a maga erejére támaszkodva kell hogy megoldja gondjait, támogassa tagjait, de tenni akarásunk anyagi és erkölcsi támogatás nélkül mind kevésnek bizonyult volna sikereink eléréséhez, ebben segítettek támogatóink, partnereink, akik folyamatosan hozzájárul-nak projektjeink, elképzeléseink, program-jaink megvalósításához.

Eredményeink felsorolása tulajdonképpen a tagság méltatása, tisztelgés és köszönet minden volt és jelenlegi egyesületi tagnak.

Kívánok az Egyesületnek további eredményes munkát, sok sikert az ez utáni esztendőkre, hogy a következő jelentősebb évfordulón már ezekről is számot lehessen adni.

Végezetül: az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét, ezért minden tagunkat, tiszteletbeli tagunkat, MAVE Díjazottjainkat, szakmai vezetőinket és nem utolsó sorban partnereinket szeretettel hívok az ez évi rendezvényinkre, továbbképzéseinkre, konferenciáinkra, hogy együtt ünnepeljük meg a Magyar Védőnők Egyesületének 25. évfordulóját.

 

“Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek,

de ha nem cselekszel eredményük sem lesz.

(Mahatma Gandhi)

 

                                                           Csordás Ágnes Katalin, elnök

                                                             Magyar Védőnők Egyesülete

MAKASZ aktuális


© 2008-2011 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette