Transzgenerációs hatások a családok életében – Békéscsaba

Szollár Szilvia Katalin akkreditált pszichológiai mentor, családsegítő coach

Továbbképzési nyilvántartási szám: SZTK-A-72046/2022.

Továbbképzési pontérték: 17 pont

IDŐPONT: 9.00-15.00

HELYSZÍN: Csabagyöngye Kulturális Központ – 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

P R O G R A M

A transzgenerációs jelenségek fogalma

„Enyém a múlt, övék a jelen” ahogy a költő, József Attila is fogalmaz, Soraiból érezhető, mennyire átszövi életünket a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott örökségünk.

  • Öröklött a sorsunk, avagy valamiféle transzgenerációs élmény hat ránk? 
  • Hogyan öröklődhet át egy sors akár generációkon keresztül?
  • Miként hatnak ránk a felmenőink által átélt nehézségek?

A kutatók egyező tapasztalatai szerint az ősök traumatikus élményei felelőssé tehetők az utódgeneráció életére ható információk átörökítő hatásáért. A legérdekesebb esetek megismerésével a jelenség összefüggéseiben könnyebben elképzelhető, megérthető.

Mi a transzgenerációs hatás fogalma és miben nyilvánul meg?

A transzgenerációs hatások és jelenségek lényege, hogy a traumát elszenvedő generációt követő nemzedék annak ellenére mutatja a traumatizáltság tüneteit, hogy saját maga nem volt áldozat.

A kutató megfigyelései során azt tapasztalta, hogy a traumát elszenvedők gyermekeinél ugyanúgy jelentkezhet a depresszió, a szorongás, az alacsony önértékelés és az öngyilkossági gondolatok, mint a traumát átélt szüleik életében.

Minél fiatalabb volt az ős a trauma pillanatában, annál súlyosabb szorongásos tüneteket mutatott az utód. E jelenség alapján feltételezhető, hogy a lélektani problémák biológiai tüneteket is produkálnak, ami laboratóriumi körülmények között mérhető.

Transzgenerációs információátadás módjai

  • Közvetlen információátadás
  • Közvetett információátadás
  • Ivarsejtekben rögzült információátadás
  • A traumák által kiváltott hatásokon túli egyéb transzgenerációs hatások

A transzgenerációs hatások biológiai értelme, célja

Evolúciós szempontból a DNS stabil, nem változó biológiai képletünk, az epigenetikus változások pedig az alkalmazkodás rugalmas, gyors eszközeiként szolgálnak. Szemben a „valódi” genetikai módosulásokkal, elméletileg akár visszafordíthatók (potenciálisan reverzibilisek), így elérhető általuk egy rövid távon érvényesülő változás, ami átmeneti alkalmazkodásunkat hivatott segíteni, és  az utódnemzedékeket felkészíti a várható környezeti hatásokkal szembeni hatékonyabb megküzdésre.

Egy-egy család története olyan, mint egy véget nem érő regényfolyam.

Az emlékek, őseink sorsfordulatai és kapcsolati örökségei mind-mind hozzájárulnak önértékelésünkhez, identitásunkhoz és az élethez való viszonyunkhoz.

A transzgenerációs ismeretek egyéb érdekességei és ismeretük pozitív hatása a családok és gyermekeink életére

  • Miért érdemes megismernünk mik azok a transzgenerációs ismeretek?
  • Miért fontos saját családunkban feltérképezni azokat?
  • Melyek azok a pozitív hatások, amelyekkel saját családunk és az utánunk jövő generációk életét szebbé tehetjük?

Egyre többen ismerik fel, milyen pozitív hatása van a személyiség fejlődésére, a gyermekek önbizalmára, ha ismerik saját családi gyökereiket, szüleik fiatalkorát, nagyszüleik, dédszüleik életét. Ezek az ismeretek az önbizalom növelésén túl a valahová tartozás érzetét is erősítik, és olyan alapot adnak a családi beszélgetés és a rutinteendők, udvariassági beszélgetéseken túlmutató minőségű családi kommunikáció megkezdésére, amit technikai civilizációnk által diktált életmódunk eddig háttérbe szorított.

A családi beszélgetések lélekformáló ereje immáron megkérdőjelezhetetlen, érdemes tehát életvitel szerűen alkalmazni utódaink és saját megelégedettségünk érdekében.

Aktualitások – Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnöksége

15.00   Továbbképzés zárása, pontigazolások személyes átvétele az előre bejelentkezett résztvevők számára

A délutáni program változtatásának jogát fent tartjuk!

A programon az Egyesület tagjai – két éves folyamatos tagság esetén (2022. és 2023. év) – térítésmentesen vehetnek részt. Részvételi díj: 5.000,- Ft/fő/alkalom. A helyszínen lehetőséget biztosítunk a MAVE tagdíj befizetésére! 

Jelentkezési határidő: 2023. ÁPRILIS 19.

JELENTKEZÉS