Kézjeles kommunikáció alapjai – szem-kéz-száj koordináció fejlesztése

Puskás Krisztina Katalin kézjeles kommunikáció oktató

Továbbképzési nyilvántartási szám: SZTK-A-38265/2023.
Továbbképzési pontérték: 17 pont

Időpont: 9.00-15.00

Helyszín:  DAB Székház – 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

PROGRAM

Kommunikációs folyamatok

Kézjelek szerepe a kommunikációs folyamatokban. Verbális kommunikáción magát a beszédet értjük, nonverbális kommunikáción pedig az egyéb, nem nyelvi úton kifejezett információ átadást; ilyen a hangszín, hangsúly, a mimika, a gesztusok, a testtartás, a térközszabályozás, stb. A nonverbális csatornán általában a következő információk áramlanak a beszéddel párhuzamosan:

·         érzések az aktuális szituációval, kommunikációval kapcsolatban (metakommunikáció)

·         önbemutatás, szelfprezentáció

·         az aktuális témával kapcsolatos érzések kifejezése

·         a beszélőpartnerrel kapcsolatos érzelmek és viszonyok kifejezése

·         aktuális hangulat és én-állapot kifejezése

·         az interakcióra vonatkozó elvárások és igények kifejezése

Egy jó kommunikátor tehát a beszéd során nem csak a retorikai eszközökkel él, hanem a nem verbális információ olvasására és tudatos használatára is képes. Fontos azonban, hogy a verbális és nem verbális kommunikáció összhangban legyen egymással. Kézjelek használata babákkal – nemzetközi kitekintés. Nemzetközi kutatások eredményeinek bemutatása. Babákkal való kommunikáció előmozdításának lehetőségei. A babajelbeszéd a beszéd előtti kommunikációt segítő módszer, amely a szülőnek is és a gyermeknek is nagy segítség abban, hogy az előbbi könnyebben megértse a baba reakcióit, a babának pedig abban, hogy érzelmeit és közlendőjét hatékonyan a szülő értésére juttassa. Már 4-5 hónapos kortól érdemes megismertetni a babajeleket a kicsikkel és azokat már akár 6-7 hónapos koruktól vissza is jelelik. Amit látnak tőlünk, azt tanulják, ráadásul mindezt játékos formában. A baba személyiségétől is függ, mikortól jelel vissza és persze a gyakorlástól.

A kezek sokszínűsége, és a differenciált kézmozgás fontossága

A kezek tipikus és atipikus fejlődésének bemutatása négy-öt hónapos korban. Kézjelek szerepe a kezek kiművelésének tárházában. Differenciált kézmozgást hátráltató tényezők a hétköznapokban. Kézformák szerepe a kézjeles kommunikációban. Kiterjesztett kézforma rendszer bemutatása. A finommotorika és az agy kapcsolata. A kezek finom mozgásának markáns hatásait bemutató példák orvosi és pedagógiai szakirodalmakból. A babajelbeszéd során kézjelekkel kommunikálunk a beszélni még nem tudó gyermekekkel. Ezzel az igen egyedi módszerrel lehetőségünk nyílik arra, hogy megértsük gyermekünk gondolatait a beszéd megindulását megelőzően.  Egymás jobb megértése – Kevesebb sírás, hiszti – Erősíti a kötődést – Segíti a kreatív kifejezésmódot – Bátrabban kezdeményeznek beszélgetést, magabiztosabbak – Diszlexia esetén segítheti a betűfelismerést – Elősegíti a fogalmi gondolkodást – Fejleszti a finommotorikát – Nyelvi fejlődést segíti – Érzelmi stabilitást növeli. Azáltal, hogy a gyermek ki tudja fejezni kéréseit, észrevételeit, örömeit, vagy gondjait, csökkenteni tudja a saját és a szülő szorongásait, ezáltal kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válhat a szülő és gyermeke egyaránt.

Kézjeles kommunikáció elméleti szemszögből

A jelnyelv és a kézjeles kommunikáció összehasonlító elemzése. Kézforma – Csoportképző kézformák – Kézforma torna. A kézforma tornát végző az egyes kézformákat meghatározott sorrendben, és időre, egymás után kell, hogy megmutassa, egyéb, előre jól definiált szabályok betartása mellett. Intelmek és iránymutatások. Mikortól, mennyit, hogyan kérdések körbejárása. Babák által használt jelek videókon keresztüli bemutatása. Kézjeles kommunikáció alkalmazásának lehetőségei a bölcsődében és az óvodában. Kézjeles kommunikáció módszerének alkalmazási lehetőségei az általános iskolákban, különös tekintettel az olvasástanulásra, a számfogalom kialakítására, valamint az énekek, mondókák kísérésére.

Kézjeles kommunikáció gyakorlati szemszögből

A legjobb, ha 6-8 hónapos korban kezdjük el, azonban azt figyelembe kell venni, hogy a legtöbb baba csak 9 és 12 hónapos kor között kezd el visszajelezni. El lehet kezdeni a tanítást akár születés után egyből, illetve a gyermek körülbelül két és fél éves koráig. Amennyiben az alábbiak bármelyikére igen a válasz, akkor itt az idő belefogni: A baba legalább 6 hónapos. – Rámutat dolgokra. – Eléd tesz tárgyakat és várja a reakciót. – Pá-pát integet, bólogat vagy rázza a fejét. – Képeskönyvek érdeklik. – Csalódott, ha nem tudja megértetni magát. Gyerekekkel foglalkozó szakemberek tapasztalatainak bemutatása. A kézformatorna fogalmának, valamint a négy ujjállásnak az ismertetése. Jelentéstartalommal nem rendelkező kézjelek használata a térben. Jelentéstartalommal rendelkező kézjelek asszociációs képességekre gyakorolt hatása.

Te vagy a jel webes alkalmazás bemutatása

A webes alkalmazás célja, legfőbb elemei. A Jel-Szó-Kincsek és a hozzájuk kötődő adatok bemutatása. A Kulturális Kincstár funkciója, és egy példán keresztül történő ismertetése. Jel-Adó modul jelenlegi célja, illetve jövőbeli várható funkciója. Kézformák rendszerének ismertetése. Kézforma szűrő bemutatása. A tematikus szűrők bemutatása, valamint a háttérben összekötött adatok használatának jelentősége. A kombinált szűrési lehetőségekről bővebben.

Aktualitások – Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnöksége 

15.00   Továbbképzés zárása, pontigazolások személyes átvétele az előre bejelentkezett résztvevők számára. 

A délutáni program változtatásának jogát fent tartjuk! 

A programon az Egyesület tagjai – két éves folyamatos tagság esetén (2022. és 2023. év) – térítésmentesen vehetnek részt. Részvételi díj: 5.000,- Ft/fő/alkalom. A helyszínen lehetőséget biztosítunk a MAVE tagdíj befizetésére! 

Jelentkezési határidő: 2023. OKTÓBER 10.

JELENTKEZÉS