Nyelv / Language:

Távoktatás a VÉDŐNŐ folyóiratban

„Távoktatási program védőnők számára prevenció témakörében”

 

VÉDŐNŐ - szakmai tudományos továbbképzés

- 2014-2015. év Védőnő folyóirat XXIV.-XXV. évfolyam, 
1-6. szám továbbképző cikkei
alapján távoktatás

 I               

 Jelentkezési határidő  2016. novemberig folyamatos

a MAVE által kidolgozott tematika alapján a MAVE, a felnőttképzésben résztvevő számára – a jelentkezést követően - megküldött értesítésben megjelölt ütemezésben folyik. A MAVE biztosítja a résztvevők számára a távoktatáshoz szükséges oktatási csomagot.

 

 

 

Tervezett létszám: nem releváns

A továbbképzés díja: 3500.- Ft

Kedvezményes díj: két éves folyamatos MAVE tagság esetén: 1000.- Ft

                               két évnél rövidebb tagság esetén 2500.- Ft

A továbbképzés ESZTT nyilvántartási száma: SZTK-A-47747/2014   megállapított pontértéke: 15 pont

Jelentkezés módja: a mellékelt link alatt található online jelntekezést követően megküldjük a teljesítéshez szükséges dokumentumokat. (a folyóirat kivételével)

Érdeklődni:  Banadics Ágnes; Csordás Ágnes  06-1-472-02-33 mave@mave.hu

Célja:
Minél szélesebb körben kapjanak ismeretet a védőnők a védőnői ellátás területét érintő új szakmai ismeretekről, és azok épüljenek be a mindennapi munkába.
Célcsoportja:
védőnők, a prevenció iránt érdeklődő szakemberek.
Program egységei (moduljai), folyamata:
A 2014-2015 év folyamán megjelent VÉDŐNŐ folyóirat minden számában egy-egy cikk jelent meg a továbbképző rovatban, melyekhez tesztkérdések csatlakoztak. A távoktatásba jelentkezők a cikkekhez kapcsolódó kérdések és gyakorlati feladatsor alapján adnak számot tudásukról.
A továbbképzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők elméleti ismereteket szereznek a prevenció aktuális kérdései területéről, mely ismereteket a mindennapi munkájuk során képesek lesznek alkalmazni.
A továbbképzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A résztvevő írásban történő jelentkezése, valamint a jelentkezési lap aláírásával kötelezettséget vállalása arra, hogy a távoktatásban részt vesz, beszámolási kötelezettségeinek eleget tesz és a részvételi díjat határidőre megfizeti.
felnőttképzésben résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése: A távoktatásban résztvevő a kitöltött vizsgalap összesítőket, a gyakorlati feladatok dolgozatait megküldi a MAVE 1399 Budapest Pf. 636. címre, az értékelés a MAVE Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület irányításával történik.
A tanfolyam elvégzéséről a felnőttképzésben résztvevő névre szóló, sorszámozott, továbbképzési pontot tartalmazó igazolást kap.

 

A program elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételei: a jelentkezési lap, a befizetést igazoló irat, gyakorlati feladatok aláírt lapjának megküldése, a tesztkérdések és dolgozatok minimum 75 %-kos eredményes teljesítése.

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette