Nyelv / Language:

Szociális juttatások

 

Szociális ellátások

A fenti linken jól összefoglalva megtalálhatók a 2015-ben érvényes juttatások

 

Szociális és gyámügyi igazgatás történetéről és működéséről, folyamatosan frissülő információk találhatók az alábbi linken Dr. Mezey Róbert Csongrád Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály főosztályvezető összeállításában.

1.történeti előzmények

2.anyagi jogi, eljárásjogi szabályok

3.a szociális és gyámügyi igazgatás intézményrendszere, felépítése

4.szociális hatósági eljárások

5.szociális intézményrendszer

6.gyámügyi, gyermekvédelmi igazgatás

7.gyermekvédelmi intézmények

8.bűnmegelőzés

9.egyéb területek

 

Szociális ellátások

Összefoglaló a jelenleg érvényes szociális-, családi-anyasági - és nyugdíjellátásokról.

Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen szerteágazó. Bizonyos ellátások az időskorúakat érintik, mások a megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a gyermeket nevelő családokat, a hajléktalanokat. Nehezíti a tájékozódást a jogszabályok gyakori változásán túl az is, hogy az ellátások igénylése és megállapítása különböző szervek hatáskörébe tartozik.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztálya a jelenleg igénybe vehető ellátásokról szóló tömör összefoglalója szeretné megkönnyíteni az eligazodást. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az ellátások bemutatásánál jelzik a vonatkozó jogszabályt, továbbá feltüntetik a jogosultak körét és a juttatás összegét.  A tájékoztató itt érhető el

 

Mennyi időre jár a GYED?

2014.09.15 00:00, Széles Imre, : Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A címben feltett kérdésre a „főszabály szerinti” választ nyilván mindenki ismeri: a gyermek kétéves koráig. A helyzet azonban ennél némileg összetettebb és így nem haszontalan, ha kissé részéletesebben foglalkozunk az idevágó előírásokkal.

Hirdetés

A GYED a már hivatkozott „főszabály” szerint (1997. évi LXXXIII. (Eb.tv.) 42/B § (1) bekezdése értelmében)  gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A GYED jogosultság tehát legkorábban a terhességi gyermekágyi segély – illetve, ha terhességi gyermekágyi segélyre nem jogosult az édesanya, akkor az annak megfelelő időtartam – lejártát követő nap nyílik meg.

Emlékeztetőül a terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.

Az Mt. 127. § szerint az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult, melyet (eltérő megállapodás hiányában) úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. Amennyiben a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

S, ahogy a GYED folyósítás kezdete sem egy fixen meghatározott nap, úgy a vége sem. Az Eb. tv. 42/B. (1) bekezdésének már említett második fordulata szerint csak „ideális esetben” jár a gyermek kétéves koráig, egyébként (az édesanya esetében) a szülést, más jogosult esetében a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra.

Az Eb.tv. 42/B. § (2) bekezdése értelmében, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb a korábban folyósított gyermekgondozási díj időtartamánál, kivéve, ha a gyermekgondozási díj folyósítását követően a jogosult további biztosításban töltött időt szerzett. Ilyen esetben az újabb gyermekgondozási díj időtartama a korábbi gyermekgondozási díj lejártát követően szerzett biztosítási idővel meghosszabbodik. Nem hosszabbítja meg az újabb gyermekgondozási díj időtartamát a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama.

E szabály nem módosult azt követően sem, hogy idén január 1-jétől különböző korú gyermekek esetén egyidejűleg igénybe vehető a terhességi gyermekágyi segély és a GYED, vagy „dupla” GYED.

Ikergyermekek esetén a GYED tartama  az előzőekben meghatározott időtartamot követően további 1 évig jár, azaz általános esetben nem a gyermekek két, hanem hároméves koráig.

Abban az esetben, ha az édesanya GYED-re való jogosultságát nem biztosítási jogviszonya, hanem az Eb.tv. 42/E. §-a alapján hallgatói jogviszonya alapozza meg („hallgatói” GYED) a gyermeke születése napjáról annak egy éves koráig jár az ellátás.

Ugyanezen esetben, ha a vérszerinti apának jár az ellátás, akkor számára a meghatározott jogosultsági időből igénybe nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig folyósítható a GYED.

És végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a gyermekgondozási díj mellet a gyermek egyéves korától korlátlanul lehet munkát végezni, ezt megelőzően viszont tilos a keresőtevékenység.

Forrás:

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette