Nyelv / Language:

Jogtár

Nemzeti Jogszabálytár     Jogszabály kereső

 

Védőnői ellátást érintő jogszabályok

Törvények

1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 10.§
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység apavető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXC törvény  A nemzeti köznevelésről        

                                         a teljeskörű iskolai egészség-fejlesztést elősegítő tartalmi elemei

2012. évi. I. tv a munka törvénykönyvéről

2011. évi CLXXXIX tv a Magyarország helyi önkormányzatairól

2015. évi CXXIII tv az egészségügyi alapellátásról

 

Kormányrendeletek

253/1997. (XII. 20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről 41. §. és a 104. §.
43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

356/2008. (XII.31.) Korm.r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. egészségügyi intézményekben történő vérehajtásáról

232/2000. (XII. 23.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

35/2011. (III. 21.) Korm. r Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól Magyar Közlöny 2011/29 (III. 21.)

157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről _TELEMEDICINA

 

Egészségügyi ágazati rendeletek

26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásró

47/1997. (XII.17.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről

51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
18/1998. (VI. 3.) NM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
63/2011. (XI.29.) NEFMI r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
4/2000. (II. 25.) EüM r. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

8/2002. (X.4) ESzCsM r. az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r.a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

47/2004. (V. 11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
49/2004.(V. 21.) ESzCsM r. a területi védőnői ellátásról

16/2019. (VII. 30.) EMMI r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
18/2007. (IV. 17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
20/2008. (V.14.) EüM r. az anyatejet helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről

12/2011 (III.30.) NEFMI   az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

11/2011. (III. 30.) NEFMI r. a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

63/2011. XI.29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól

 26/2014(IV.8) EMMI rendelet  a várandósgondozásról

Egyéb tárcák védőnőket éréntő rendeletei

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködéséről

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról.

Egészségügyi Közlönyben megjelent fontosabb közlemények:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv Védőnő

 

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette