Nyelv / Language:

VÉDŐNŐ szakfolyóirat

A Magyar Védőnők Egyesülete 1991 óta rendszeresen kiadásra kerülő szakmai lapja a VÉDŐNŐ, melynek civil kezdeményezésen alapuló célkitűzése a társadalmi szerepvállalás keretében a védőnői szakmacsoport hatékony tevékenységének segítése: a szakmailag fontos újabb ismeretek megszerzési lehetőségeinek bővítésével, azok lakosság felé való közvetítésének támogatásával. A VÉDŐNŐ az Európai Unió prioritásai között szereplő, a folyamatos társadalmi fejlődést elősegítő élethosszig való tanuláshoz, tudományos tájékozódáshoz ad segítséget különösen azoknak a hátrányos helyzetű régiókban dolgozó védőnőknek, akik a földrajzi távolságuk és anyagi lehetőségeik hiányában nem, vagy csak igen ritkán tudnak részt venni a szakmai fejlődésüket elősegítő továbbképzéseken. A megjelenésre kerülő tudományos cikkek kiemelt szerepe, célja a tudományosan megalapozott, ún. bizonyítékon alapuló „evidence based”, orvos-egészségügyi megközelítés megismertetése. Elsajátíttatása, a minőségi ellátás lehetőségeinek megismertetése, tájékoztatás, fejlődés biztosítása és együttműködési lehetőség javítása a védőnők és a primer-szekunder-tercier prevenció területén dolgozó más egészségügyi szakemberek: csecsemő-és gyermekápolók, házi (gyermek) orvosok, szülésznők és szülész-nőgyógyász szakorvosok számára is. A lap egyben lehetőséget teremt a tudományos munkában elmélyedő védőnők, főiskolai és egyetemi oktatók valamint neves tudományos szakemberek kutatási témáinak, eredményeinek bemutatására is. A tudományos igényű publikációk hosszútávon hozzájárulnak a védőnői szakma presztízsének emelkedéséhez, illetve a prevenció ügyének szakmai-társadalmi érvényesüléséhez.


VÉDŐNŐ
A Magyar Védőnők Egyesülete szakmai tájékoztatója / Professional information of the Hungarian Associaton of Mother and Child and Public Health Nurse
Felelős szerkesztő / Editor in Chief: Baloghné Cseke Ágnes
Szerkesztőbizottság tagjai / Editorial committee : Banadics Ágnes, Csiszár Lászlóné, Csordás Ágnes Katalin, Fekete Gáborné,

Szerkesztőbizottság szaktanácsadói / Constultants of the Editorial committee:

Prof. Dr. Papp Zoltán, szülész nőgyógyász nyugalmazott egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Prof. Dr. Pintér Sándor, nyugalmazott egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gyermek Klinika
Pernissné Dr. Rimóczi Judit, nyugalmazott főiskolai adjunktus, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar
Bognárné Várfalvi Marianna, védőnő


Kiadja / Published by:
Magyar Védőnők Egyesülete / Association of Hungarian Health Visitors
Felelős kiadó: /Accountable publisher: Csordás Ágnes Katalin, elnök

Kiadó, Szerkesztőség és a hirdetésfelvétel címe/ Publisher, Editorial office, and Advertisement:

Magyar Védőnők Egyesülete 1134 Budapest Angyalföldi út 5/B IV.424
Tel.: 06-1-785-4204, 06-1-794-9282
Fax : 06-1-445-0123

Internet elérhetoség/Internet availability:    www.mave.hu
E-mail: szerkesztoseg@mave.hu

Nyomdai gondozás/printing: Focus-Premier Kft.

Megjelenik kéthavonta, az egyesületi tagok részére térítésmentesen / Published every second month, free for the members of the Hungarian Association of Mother and Child Public Health Nurse

ISSN: 1586-1538

A kéziratok megjelentetéséről a szerkesztőség dönt az alábbiak szerint:

A beküldött kéziratot két, a szerkesztő bizottságtól független bíráló véleményezi, javaslatuk alapján a szerkesztőség
-       elfogadja közlésre,
-        javításokat, korrekciókat javasol, és ezek megtörténte esetén elfogadja közlésre,
-        nem fogadja el közlésre.

A megküldött eredeti közleményeket a Szaktanácsadók, illetve független bírálók véleménye alapján jelentetjük meg.

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette