Nyelv / Language:

Missziós Nyilatkozat

 

Küldetésünk
A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorolók munkájának végzéséhez.

 

„A falu egészségvédelmének javítása érdekében Johan Béla 1927-ben megkezdte a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Hálózat kiépítését. Johan Béla megteremtette a közegészségügyi szakemberek presztízsét, mert tudta, hogy ez az egész közegészségügy társadalmi megítélésének a kulcsa, bizonyítva ezzel, hogy a népesség megfelelő egészségi állapotáról való gondoskodás a modern állam egyik legfontosabb kötelessége.”

 

Ma hazánkban a védőnők felsőfokú szakképzettséggel végzik az egyének, családok, közösségek egészségi állapotának támogatását, fejlesztését, az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését, az egészség visszaszerzésének elősegítését, a további egészségi állapot romlásának megakadályozását, a gondozottak lelki és szociális támogatását.
A magas színvonalon végzett védőnői munka a záloga, a felnövekvő nemzedék, azaz a lakosság egészségi állapota alakulásának. A települési közösség-egészségügyi feladatok tervezésében és végzésében kulcsszerepet töltenek be a védőnők.
A védőnő a gondozott egyének, családok, és közösségek méltóságának, személyiségi jogának illetve identitásának tiszteletben tartásával gyakorolja hivatását.

 

Egyesületi tevékenységünket országos lefedettséggel folytatjuk.

Szakmai érdekképviseleti; kutatási; oktatási; projekt-, konferencia-, fórumok szervezési; lap-, és kiadvány szerkesztési; valamint kommunikációs tevékenységünkkel segítjük a védőnők:

egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségnevelő, felvilágosító munkáját,

  • elsősorban az anya-, gyermek-, ifjúság-, nő-, és családvédelem területén szakmai fejlődését, továbbképzését, az információ- és tapasztalatcserét; új hatékony módszerek kidolgozásával, kipróbálásával, elterjesztésével, közzétételével.
  • egészségmegőrzés, egészségfejlesztés területén végzett tudományos tevékenységének folytatását, azok alkalmazását a mindennapi védőnői tevékenységben
  • egészségnevelési feladatainak ellátását, különös hangsúllyal a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális hagyományaihoz igazodó egészségügyi és szociális helyzetéhez igazodóan.
  • kapcsolattartását a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, valamint a civil/karitatív szervezetekkel, az egészséget támogató partner cégekkel, vállalkozásokkal hazánkban és külföldön.

annak érdekében, hogy

  • a védőnői gondozásban részesülő egyének, családok körében érvényre jusson az egészséghez való jog
  • a védőnői kompetencián belül megvalósuljon az egyénre szabott tájékoztatáshoz való jog, a gondozottak, és azok hozzátartozói, a családok és közösségek körében, különös tekintettel, életkorukra, iskolázottságukra, ismereteikre, lelki állapotukra.
  • A tájékoztatás tartalma tényeken alapuló, pontos, időbeni, szakszerű, lelkiismeretes, empatikus legyen
  • a védőnői tevékenység során ne sérüljön az egyének esélyegyenlősége az egészségügyi ellátás terén.
  •  a védőnő a szakmai kompetenciájába tartozó feladatokat teljes felelősséggel végezhesse az érvényben lévő jogszabályok, szakmai állásfoglalások és módszertani ajánlások szerint
  • a védőnői hivatás közmegbecsülése a megérdemelt szintre kerüljön az egészségügyi szakmaterületek körében, az egészségpolitika szintjén

Mindezen tevékenységünket, mint önálló jogi személy, pártoktól és politikai tevékenységtől függetlenül, 1991. óta megszakítás nélkül folytatjuk, az Etikai Kódex, az Alapszabály és a közhasznú szervezetekről szóló tv. 26. § c) bekezdés pontjában meghatározottak szerint, eleget téve a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette