Nyelv / Language:

MAVE bemutatkozás

Mottónk: " Az egészséges boldog családokért"                                         Alakulás időpontja: 1991.

Adószám: 19667544-2-42

Bankszámlaszám:OTP Bank RT MAVE 11707024-20363976

Céljaink között védőnők összefogásán túl az alábbi közérdekű tevékenységek szerepelnek:

A lakosság magasabb szintű ellátása érdekében, küldetési nyilatkozatunk szellemében, egészségmegörző, egészségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, nő- és családvédelmi tevékenységet folytatunk.
Egységes szervezetbe tömörítjük az ország védőnőit, és a védőnői tevékenységet pártolókat, képviseljük tagjaink szakmai érdekeit.
A védőnőkre vonatkozó jogszabályokat véleményezzük, szükség esetén kezdeményezzük azok megalkotását, felkérésre kidolgozásukban közreműködünk.
Tagjaink szakmai, tudományos fejlődését, továbbképzését, az információ- és tapasztalatcserét, új, hatékony módszerek kidolgozását, kipróbálását, elterjesztését, közzétételét elősegítjük a prevenció területén.
Törekszünk a védőnői tevékenység és hivatás társadalmi elismertetésére.
Céljaink elérése érdekében kapcsolatot tartunk a törvényhozó, államigazgatási, érdekképviseleti, szakmai intézményekkel, valamint a civil és karitatív szervezetetekkel.
Kapcsolatot építünk és tartunk tevékenységünkkel, céljainkkal összefüggő külföldi intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
Egyesületünk országos lefedettségü, 4300 tagot tömörít, 59 Szakosztályban. Szervezettségünk magas, 85 %-os a dolgozó védőnők körében. Az Egyesület tevékenységével egyetértve és azt megerősítve nyugdíjas és védőnő hallgató tagjaink is vannak.
Évek óta egyre magasabb számban csatlakoznak hozzánk munkánkat pártoló tagok is.
A szervezési és működési feladatokat 15 fős elnökség, valamint a szakosztályvezetők látják el.
A védőnők elsősorban preventív feladatokra kiképzett, felsőfokú végzettségű szakemberek. Önállóan illetve a társ szakmákkal együttműködve, meghatározott földrajzi területen tevékenykednek segítve ezáltal a gondozott családok pszicho-szociális és szomatikus egészségének megőrzését, illetve az elérhető legjobb szint megszerzésére törekvést.

Szeretnénk elérni, hogy minden településen meglévő Védőnői Tanácsadó az egészségmegőrzés központjává váljon. Az ott összpontosítható felszerelést és szakmai felkészültséget, módszertani eszköztárat az aktuális igényeknek megfelelően a gondozottak szükségletei szerint a lehető legjobb humánerőforrás gazdálkodással kívánjuk hasznosítani.

Ennek érdekében folyik a "NYITOTT TANÁCSADÓ" programunk, mely új módszertani lehetőség a védőnői munkában.

Tevékenységünk céljainknak megfelelően:

Immár hagyományosan rendezünk olyan lakossági rendezvényeket, mellyeken bemutatjuk és a gondozottakkal jobban megismertethetjük tevékenységünket.

Ilyen rendezvényünk a "Természetesen anyatejjel" program, ennek keretében már országszerte működnek a védőnők által szervezett szoptatást támogató anya- csoportok.
Folyamatosan rendezünk nyílt, lakossági fórumokat, egyre nagyobb sikerrel, a "Nők egészsége a családok egészsége" mottóval, minden évben, a nőnap ( március 8.) és az anyáknapja ( május 1. vasárnapja ) közti időszakban. Részt veszünk a CINDI Dohányzásellenes programjának szervezésében.
Közösségi programokat szerveznek tagjaink az óvodákban, iskolákban, középiskolákban, tanácsadókban; valamint egészség állapot szűrést, egészségnevelést végzünk a lakosság szélesebb körében is.
Tagjaink tevékenységük során az egészségfejlesztés módszerével dolgoznak. Gondozottaik ellátásának érdekében számos pályázaton sikeresen vesznek részt.
A Védőnői Szakmai Kollégium tagjaként a védőnői szolgálat működéséhez nagy segítséget nyújtó kollégiumi állásfoglalások, módszertani útmutatók kidolgozásában veszünk, részt.
Számos szakmai-tudományos konferenciát rendezünk mind országosan, mind regionális, mind szakosztályi szinten, védőnők és társ szakmák (szülésznők, szociális munkások, újszülött és csecsemőápolók , stb.) részvételével.
Az egészségügyi felvilágosítás témakörében több kiadványt szerkeszttettünk és adtunk ki gondozottaink részére.
Évente 6 alkalommal (2 havonta) adjuk ki a VÉDÕNÕ című folyóiratot, mely az Egyesület tagjainak informálásában, szakmai és tudományos továbbképzésében nélkülözhetetlen.
Az újság mellékleteként időszakosan megjelentetünk a védőnők számára fontos kiadványokat, melyek a mindennapi munkájuk elvégzésében nyújtanak segítséget (kormányprogram, jogszabályok, módszertani levelek).
Különös figyelmet szentelünk a minőségbiztosítás és minőségmenedzsment programunknak, mely elengedhetetlen a védőnői hivatás jelenlegi és jövőbeni eredményességéhez, sikeréhez.
Beindítottuk Továbbképző Programjainkat, amelyek keretében a védőnői hivatást érintő aktuális témákban szervezünk, illetve tartunk továbbképzéseket, melyek az ESZTB által minősítettek.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) akkreditációs eljárása alapján a felnőttképzési jogosultságot 2006. decemberében szereztük meg. Lajstromszámunk: AL 1333.


Fontosnak tartjuk a jó kapcsolatot más hasonló szervezetekkel, egyesületekkel és tudományos társaságokkal, melyek keretében igyekszünk a védőnői szakma sokoldalúsága révén kölcsönös szakmai érdekképviseletet kialakítani, a gondozottak érdekeit szem előtt tartva. ( dietetikusok, gyógytornászok, orvosi kamra, szülésznők, mentőtisztek, szociális munkások , stb.)
Nyitottak vagyunk minden új lehetőségre, melyek munkánkba építve a lakosság jobb ellátását szolgálja, így 1998-tól elindítottuk a BABAMASSZÁZS tanfolyamot védőnőink részére.
Reméljük, hogy szolgáltatásainkat a családok széles köre megelégedéssel veszi igénybe, és tevékenységünk során egyre több egészségesen felnövekvő gyermek lép a családalapítás után újra gondozottaink körébe.
 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette