Nyelv / Language:

Adó 1 % felajánlás

Kedves Támogatóink!

A Magyar Védőnők Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették tevékenységünket a 2018. évi adójuk 1 %-nak felajánlásával.

Egyesületünk  a 2019. évben, a 2018.évi adó 1%-ának felajánlásaiból 594 205.-Ft  támogatáshoz jutott felajánlóink révén.

A  2018. évi adó 1 %-nak felajánlásából részünkre juttatott összeget 2019-ben a következő közhasznú célokra  fordította:

Célszerinti tevékenységre  a védőnők népegészségügyi feladatainak megvalósulására és a lakosság egészségfejlesztését segítő rendezvényeinek terembérleti és előadói díjára használtuk.

Lakossági programjainkat kiadványokkal is támogattuk, mely mindenki számára hozzáférhető.

Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával a Magyar Védőnők Egyesülete tevékenységét szeretné támogatni,

2020-ban kérjük

a következő adószámot jelölje  meg 2019. évi adóbevallásán:

Adószámunk: 19667544-2-42

Adó 1% felajánlás lehetséges formája: Az adóbevallás részeként, elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, postai úton.

Küldetésünk:  

A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorolók munkájának végzéséhez. 

Annak érdekében, hogy

- a védőnői gondozásban részesülő egyének, családok körében érvényre jusson az egészséghez való jog,

- a védőnői kompetencián belül megvalósuljon az egyénre szabott tájékoztatáshoz való jog, a gondozottak, és azok hozzátartozói, a családok és közösségek körében, különös tekintettel, életkorukra, iskolázottságukra, ismereteikre, lelki állapotukra. A tájékoztatás tartalma tényeken alapuló, pontos, időbeni, szakszerű, lelkiismeretes, empatikus legyen

- a védőnői tevékenység során ne sérüljön az egyének esélyegyenlősége az egészségügyi ellátás terén.

- a védőnő a szakmai kompetenciájába tartozó feladatokat teljes felelősséggel végezhesse az érvényben lévő jogszabályok, szakmai állásfoglalások és módszertani ajánlások szerint

A védőnő feladata, hogy

- tanácsadással és egészségneveléssel segítséget nyújtson a női lakosságnak és rajtuk keresztül a családnak az egészségkárosodások elkerülésében.

- segítse és menedzselje az egyének, közösségek, és az utód nemzedék zavartalan, harmónikus (testi, lelki, szellemi és szociális jóléte érdekében) fejlődését, az egészséges életvitel kialakítását,

- felfigyeljen a család életében bekövetkező kedvező vagy kedvezőtlen változásokra.

- a Nyitott Védőnői Tanácsadó program keretében a településeken a védőnők, különböző szakmai programokkal várják az érdeklődőket: • szülésre, szülői szerepre való felkészülés • szoptatástámogató anyacsoportok, • babamasszázs, • kismama,- menopauza klub, • támogatás a káros szenvedélyek elkerülésében, leszokásban.

 

KÉRJÜK TÁMOGASSA TEVÉKENYSÉGÜNKET

 ÉS A KÖVETKEZŐ ADÓSZÁMOT JELÖLJE MEG AZ ÉVI ADÓBEVALLÁSÁN:

MAVE  adószám: 19667544-2-42

 

KÖSZÖNJÜK

 

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2017


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette