Nyelv / Language:

VÉDŐNŐK NAPJA Ünnepi Rendezvény

 2022. június 10-én Budapesten kerül megrendezésre

A rendezvény célja a védőnői hivatás, a prevenció feladatainak és eredményeinek bemutatása, továbbá az 50, 60, 65, 70, 75, 80 éve diplomát szerzett védőnők köszöntése, valamint az ellátás területén kimagasló eredményt elért védőnők munkájának elismerése.

20/2015. (V. 4.) országgyűlési határozat emelte a hivatalos ünneppek sorába.

Szervezők: a Nemzeti Népeggészségügyi Központ, a Magyar Védőnők Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A rendezvény keretében kerülnek átadásra a

Miniszteri elismerések

Jobileumi Oklevelek

Év Védőnője Díjak.

Védőnők Napja pályázat Díjai

Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb      1097 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Jelentkezés

Jubiláló védőnők részére  részletes ismertető és jelentkezési lap  itt  érhető el. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. április 15.

Résztvevők részére kérjük, hogy vegye igénybe az online jelentkezést jelentkezés rendezvényre menüben

_____________________________________________________________________

A jubiláló védőnőkk névsora a VÉDŐNŐ folyóirat 2022/1 szám 43. oldalán található meg.

_____________________________________________________________________

2022. évben megrendezésre kerülő Védőnők Napja alkalmából  pályázati felhívást tettünk közzé>>>
Pályaművek beérkezésnek határideje: 2022. április  15.

Pályázatban részt vehetnek: a védőnői munka különböző területein jelenleg illetve korábban dolgozó védőnők.

Pályamunkák témakörei:
Védőnői hivatás a XXI. században
 (A védőnői munka elemzése, team munka a prevencióban, az ellátási standardok és a protokollok tükrében. A sokarcú védőnő, Új kihívásoknak való megfelelés, Interkulturalitás  a védőnői munkában)

Alkalmazott módszerek és eljárások az egészségfejlesztésben
 (A védőnői munka saját eredmények alapján való bemutatása, módszerek, eredményesség, hatékonyság, elégedettség.)

Fókuszban az ifjúság
(A védônôi kompetenciába tartozó feladatok megoldásának jó gyakorlatai, lehetséges új kompetenciák a
családok, ifjúság körében)

A témakörök első helyezettjei Pályamunkájukat előadás keretében bemutathatják a Védőnők Napján, max.15 percben.

Pályázat terjedelme:
Írott: 6-10 gépelt oldal (maximum 20 000 karakter szóközök nélkül, táblázatokkal) A/4-es formátumban, betűtípus: Times New Roman, betűméret:12, sortáv másfeles, baloldalt 4 cm-es margó.

Pályadíjak:
Témakörönként a legjobbnak ítélt pályázó: 40.000.- Ft díjazásban részesül

A pályázat jeligés: A pályamunkát tartalmazó borítékon kizárólag a VÉDŐNŐK NAPJA PÁLYÁZAT és a „jelige” szerepeljen, a küldeményben külön zárt borítékban kérjük elhelyezni a mellékelt pályázati adatlapot.
A jeligével ellátott pályázat legkésőbb 2022. április 15-ig 2 nyomtatott példányban és  elektronikusan, vagy egy CD formátumban nyújtható be a Magyar Védőnőkm Egyesülete címére (1134 Budapest, Angyalföld út 5/B.)

Pályamű benyújtására jelentkezési lap letölthető itt

A pályamunkák elbírálását a szervezők által felkért független szakértői bizottság végzi.

A pályázatok eredményeinek kihirdetésére a VÉDŐNŐK NAPJA Ünnepi Rendezvény keretében
2021. évben reméljük az eredeti időpontban kerül sor, a díjazottakat előzetesen postán értesítjük.

                                                                               Védőnők Napja Szervezőbizottság 

___________________________________________________________________________________________

VÉDŐNŐK NAPJÁNAK TÖRTÉNETE

Régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy a védőnőknek is legyen minden évben egy olyan jelentőséggel bíró napjuk, amikor a szakmát és az abban dolgozó egészségügyi szakembereket, a védőnőket ünnepeljük. Ez a nap legyen alkalom arra is, hogy az ország különböző területein dolgozó védőnők szakmai ismeretekkel gyarapodjanak, tapasztalatokat cseréljenek egymással és nem utolsó sorban találkozzanak régen látott kollegáikkal. Az elképzelésemet megvitattam a Védőnői Szakmai Kollégium tagságával, akik egybehangzó pozitív véleményükkel fogadták javaslatomat.

 Kezdeményezésünket 2007.évben  felterjesztettük az Egészségügyi Minisztérium III. Egészségpolitikai Főosztály vezetőjének, aki válaszában üdvözölte és támogatóan nyilatkozott a Védőnők Napja megtartásáról.

 2008.év elején megalakult a Szervező Bizottság (Védőnői Szakmai Kollégium, OTH,MAVE,MESZK)elkezdődött a munka a nevezetes Nap megrendezésére.

A hagyományteremtő ünnepséget először 2008. június 13-án tartottuk meg, majd ezt követően minden évben ezen a napon fogjuk megrendezni.

 A megjelölt dátum történelmi jelentőséggel bír, mivel 1915. június 13-án alakult meg Budapesten az Újvárosháza közgyűlési termében az Országos Stefánia Szövetség - az anya és csecsemővédelem szervezésére. Kezdeményezők dr.Bárczy István Budapest székesfőváros polgármestere és a Szövetség programtervezetének szerkesztője dr.Madzsar József orvos, szociálpolitikus voltak. A közgyűlésen megjelent gróf Lónyai Elemérné Stefánia  hercegasszony,  aki elvállalta a Szövetség védnökségét, valamint névadását.

A Szövetség keretében indult útjára a védőnői munka, mely napjainkban is létező egészségügyi szakma. A múlt század első évtizedeiben a védőnőknek nagyon fontos feladatuk volt a tudatlanság és a babona elleni küzdelem, az anyák meggyőzése a megfelelő csecsemőtáplálásról, a fertőző betegségek megelőzéséről, a gyermekek megfelelő gondozásáról. A Szövetség gondoskodott arról is, hogy a védőnők szakmailag is felkészült szakemberek legyenek. Az oktatásukat már 1915. novemberétől, 2 hetes tanfolyamon indították.(Jelenleg a képzés főiskolai szinten nyolc és félévig tart). A képzésben a korszak híres professzorai is tartottak előadásokat a hallgatók számára, többek között dr.Tauffer Vilmos szülész professzor akitől a „védőnő” elnevezésünk is származik, dr. Bókay János  a neves gyermekgyógyász professzor.

 A Védőnők Napja azt is reprezentálja, hogy ez a prevenciós szolgálat közel egy évszázada működik országunkban, mindenki számára elérhető, népegészségügyi feladatokat szem előtt tartó ellátási forma, különös tekintettel a várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek, az iskoláskorúak egészségének védelmében, egészségfejlesztő magatartásuk kialakításában.A „védőnőség” hungarikum is mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik.

 A több hónapos előkészítő munka után izgalommal vártuk az ünnepség napját. A szervező bizottság tagjai és a rendezők összehangolt és eredményesen végzett előkészítő munkájának köszönhető, hogy az első Védőnők Napját sikeresen nagyszámú résztvevővel, ünnepélyes hangulatban az alkalomhoz méltóan tudtuk megrendezni. Az ünnepség alkalmából kerültek átadásra az Önkormányzati Miniszter Úr által adományozott Jubileumi Díszoklevelek a 70 év (vas),

 65 év (rubin), 60 év (gyémánt) és 50 évvel (arany ) ezelőtt végzett védőnők számára.

Hagyományteremtőnek szántuk ezt a mai napot, útjára indítva egy egészségügyi szakma, a VÉDŐNŐK NAPJA évenként történő megrendezését.

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette