Nyelv / Language:

Pártolói Tagság Nyilatkozat

nyilatkozat letőltése

A MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE PÁRTOLÓ TAG-ja

lehet olyan magyar, vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, aki az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tud nyújtani.

A pártoló tag felvételéről írásbeli kérelem alapján, a területileg illetékes szakosztály vezetősége határoz.

Amennyiben a pártoló tag jogi személy - jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetetve teljesítik.

Pártoló tag joga, hogy aktívan részt vegyen az Egyesület rendezvényein, igénybe vegye szolgáltatásait és folyamatos tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról.

A pártoló tag kötelezettsége, hogy az Egyesülettel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse, pártoló tagsági díjat fizessen.

A pártoló tagsági díj mértékét a Küldött Közgyűlés határozza meg.


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette