Nyelv / Language:

MAVE tagság

 

 

 

A  MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE RENDES TAG -ja 

lehet az a magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki védőnői oklevéllel rendelkezik, nyilatkozik az Egyesület alapszabálya elfogadásáról.

 A rendes tagok kötelezettségei és jogai:

eleget tegyenek az Egyesület alapszabályában megfogalmazott céloknak és feladatoknak, megvalósításukban aktívan közreműködjenek, magas szinten képviseljék a szakmai etikai normákat, rendszeresen fizessék a tagdíjat,

részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, az Egyesület fórumain felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek, az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és (a tagságot megillető)  kedvezményeket igénybe vehetik, választhatnak és választhatók az Egyesület tisztségeire.

A rendes tagsági viszony keletkezése:

A rendes tagok felvételéről, írásbeli kérelem alapján, a területileg illetékes szakosztály vezetősége határoz.

 A rendes tagsági viszony megszűnése:

Kilépéssel. A tag az Egyesületből bármikor kiléphet, de a már befizetett tagdíját nem követelheti vissza. A kilépési szándékot a területileg illetékes szakosztályokhoz ill. kibővített Elnökséghez írásban kell bejelenteni.

Kizárással. A tagot az alapszabályba ütköző, vagy a szakma etikai normáit sértő tevékenysége, magatartása miatt a kibővített Elnökség kizárja. A tag a kizárás határozata ellen a küldött közgyűléshez fordulhat,

Törléssel. A Kibővített Elnökség törli a tagok sorából azt, aki tagdíját az illetékes szakosztályvezető írásbeli felszólítása ellenére a mindenkori tárgyév március 31-ig  nem rendezi.


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette