Nyelv / Language:

Tanári Digitális Iskolai Egészségfejlesztési Eszköztár

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt célja a lakosság egészségi állapotának javítása, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. A projekt népegészségügyi alprojektjének „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” elnevezésű A/III. munkacsoportja által kidolgozott program átfogó célja az egészséges életkezdet megalapozása a gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban

A program fókuszában az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választásának elősegítése, valamint a betegségek kialakulási kockázatának jelentős csökkentése, illetve a kialakulásuk késleltetése áll, amely hosszú távon a magyar lakosság egészségi állapotának javulását eredményezheti.

 A modulok címei

  • Mozgás és gerincvédelem
  • Táplálkozás, Egészséges környezet
  • Társas kapcsolatok
  • Digitális világ
  • Káros szenvedélyek
  • Egészségügyi szolgáltatások
  • Egészséges jövőkép.

Az ún. tématömbön az egyes modulokat évfolyamonként ábrázoljuk. Egy évfolyamhoz összesen 18 óra tartozik. Ez a 18 óra oszlik meg az adott évfolyamon megjelenő modulegységekben. A modulok megnevezése mellett az egyes modulegységeken belüli óraszámokat is feltüntettük. Országszerte minden osztály különböző és saját tanulóikat Önök ismerik a legjobban. Kérjük, hogy az óra megtartása előtt feltétlenül tekintsék át az óravázlatot a bennük szereplő ajánlott weboldalak, kisfilmek átnézését is beleértve, és ezek használatát mérlegeljék osztályuk, osztályközösségük szempontjából!

A fejlesztők javaslata, hogy az óravázlat tartalmát rugalmasan, az osztályhoz igazítva kezeljék.

Az anyagok elérhetők itt>>>


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette