Nyelv / Language:

Czinner Antal Díj

Felhívás Javaslattételre a Czinner Antal díj odaítélésére

Tisztelt gyermekorvos, gyermekápolónő, védőnő tegyen javaslatot a díj elnyerésére a gyermekellátás területén kifejtett magas szintű klinikai orvosi, ápolási tevékenységet és preventív munkát végző gyermekorvosra, gyermekápolónőre, védőnőre. A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a díjra beterjesztett személy szakmai tevékenységét. A javaslatot a Kuratórium titkárának Dr. Scheuring Noéminek nyújtandó be minden év június 30-ig elektronikusan scheuring.noemi@gmail.com- címre.

A Díj statútuma a honlapon olvasható.

Budapest, 2019. április 12.                                                                                       Kuratórium

 

Czinner Antal díj   a Gyermekellátásért

A díj alapításának éve: 2016

A díjazott emléklapot és emlékérmet kap.

A díj alapítója: Heim Pál Gyermekkórház

1086 Budapest Üllői út 89.

A díj célja:

A gyermekellátás területén kifejtett magas szintű klinikai orvosi, ápolási tevékenység és preventív munka elismerése, és Czinner Antal professzor emlékének ápolása.

A díjban részesíthetők köre:

            A díjat gyermekorvos, gyermekápolónő, védőnő kaphatja.

            A díjat megosztva nem lehet kiadni.

            A díjban egy személy egy alkalommal részesülhet.

A díj adományozásának periodicitása:

A díj évente kerül kiadásra.

A Kuratórium indokolt esetben egy soron kívüli emlékérem adományozásáról is dönthet.

Felhívás megjelentetése:

A felhívást javaslattételre minden év elején meg kell jelentetni a Heim Pál Gyermekkórház, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, a Magyar Gyermekorvosok Társasága,

a Magyar Védőnők Egyesülete, és a Magyar Ápolás Egyesület honlapján és újságjában.

A díj elnyerésének módja:

A díj elnyerésére gyermekorvos, gyermekápolónő, védőnő tehet javaslatot.

A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a díjra beterjesztett személy szakmai tevékenységét.

            A javaslat a Kuratórium titkárának nyújtandó be minden év június 30-ig.

A díj adományozásának módja:

A beterjesztett javaslatokat a Kuratórium véleményezi és dönt a díj odaítéléséről.

A díj odaítéléséről a Kuratórium titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

Azonos számú szavazat esetén a szavazás megismétlendő.

Ha ismételten azonos szavazatot kap több jelölt, akkor az elnök szavazata dönt.

Amennyiben a Kuratórium több javaslatot is a díjra érdemesnek talált, akkor dönthet a soron kívüli díj odaítéléséről.

Ha a Kuratórium a jelölt szakmai munkáját a díjra érdemesnek találta, de a díjat a felterjesztés évében a jelölt nem kapta meg, akkor az előterjesztést további két évig érvényes, s a következő alkalommal ismét tárgyalásra kerül. Ha egy javaslat két egymás utáni alkalommal nem nyeri el a díjat, akkor az előterjesztőnek a titkár visszaküldi azzal, hogy a javaslat bármikor újból benyújtható az előterjesztő döntése szerint.

A díj átadásának módja:

A díj elnyeréséről a jutalmazottat a Kuratórium elnöke írásban értesíti.

A díj átadására Czinner Antal emlékére szervezett tudományos ülés keretében, minden év októberében ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díj átvétele alkalmával a díjazott „Czinner Antal emlékelőadás” tartására kérendő fel, amelynek keretében a saját szakmai tevékenység is kerüljön ismertetésre.

Az előadásban a díjazott térjen ki Czinner Antal professzor munkásságának méltatására.

A díjjal járó emlékérem:

A bronz emlékérem Czinner Antal portréját és Czinner Antal Díj a Gyermekellátásért feliratot és az átadás évét tartalmazza.  

A díj elnyerésének közzététele:

A díj elnyeréséről, az átadás helyéről és időpontjáról a Kuratórium a Heim Pál Gyermekkórház, az Egészségtudományi Kar, a Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Magyar Védőnők Egyesülete, és a Magyar Ápolás Egyesület, honlapján és újságjaiban tagjait értesíteni kell.

A díj átadásáról a tagságot a Társaságok lapjában is tájékoztatni kell.

A kuratórium 6 tagú. Egy-egy tagot jelöl a Heim Pál Gyermekkórház, a Családgondozási Módszertani

Tanszék (Egészségtudományi Kar, Semmelweis Egyetem), a Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Magyar Védőnők Egyesülete, Magyar Ápolási Egyesület és a Heim Pál Gyermekkórház Belgyógyászat-Pulmonológia osztály. A kuratórium elnökét a tagok választják.

A kuratórium titkára mindig a Belgyógyászat-Pulmonológiai osztály képviselője.

Budapest, 2016. június 1.

Dr. Nagy Anikó                                                                    Dr. Szabó László

főigazgató főorvos                                                               osztályvezető főorvos és tanszékvezető

Heim Pál Gyermekkórház                                                    Belgyógyászat-Pulmonológia Osztály


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette