Nyelv / Language:

Minőségpolitika MAVE

[MIK:1.p]
A Magyar Védőnők Egyesülete - küldetési nyilatkozatában foglaltak lapján- feladata, a lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében, hogy a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorolók munkájának végzéséhez.
„A falu egészségvédelmének javítása érdekében Johan Béla 1927-ben megkezdte a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Hálózat kiépítését. Johan Béla megteremtette a közegészségügyi szakemberek presztízsét, mert tudta, hogy ez, az egész közegészségügy társadalmi megítélésének a kulcsa, bizonyítva ezzel, hogy a népesség megfelelő egészségi állapotáról való gondoskodás a modern állam egyik legfontosabb kötelessége.”
Ma hazánkban a védőnők felsőfokú szakképzettséggel végzik az egyének, családok, közösségek egészségi állapotának támogatását, fejlesztését, az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését, az egészség visszaszerzésének elősegítését, a további egészségi állapot romlásának megakadályozását, a gondozottak lelki és szociális támogatását.
A magas színvonalon végzett védőnői munka záloga, a felnövekvő nemzedék, azaz a lakosság egészségi állapota alakulásának. A települési közösség-egészségügyi feladatok tervezésében és végzésében kulcs szerepet töltenek be a védőnők.
A védőnő a gondozott egyének, családok, és közösségek méltóságának, személyiségi jogának, illetve identitásának tiszteletben tartásával gyakorolja hivatását.
Ennek érdekében hangsúlyozottan törekszik, különös tekintettel az alapellátásban dolgozók számára az ingyenes vagy önköltséges felnőttképzés biztosítására, valamint a civil társadalom fejlesztéséhez szükséges, az e folyamatot támogató közösségi szakemberek képzésére.
Szervezeti kultúránkat meghatározó értékek a tudás – az állampolgárok ellátása érdekében naprakész, evindece based alapján megszerzett ismeretek –, a szervezettség – a civil részvétel és szervezettségi szintjeinek fokozása –, és a fegyelem – a szakmai szabályok és etikai normák betartása, a lakosság ellátása területén.
Céljaink elérése érdekében képzett szakembergárdát alakítottunk ki, folyamatosan építjük szakmai és civil kapcsolatrendszerünket, valamint egyedülálló továbbképzési profillal biztosítjuk a hatékony társadalmi aktvitáshoz szükséges felnőttképzési lehetőséget.
Céljaink megvalósítása elképzelhetetlen a helyi közösségfejlesztésben közreműködő szakemberek bevonása nélkül. A szervezet vezetői számára fontos a szolgáltatások megvalósításában közreműködők egyéni elégedettségének fenntartása, növelése. A választott vezetői testülettel közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, az azok eléréséhez vezető utakat. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele, fejlesztése.
Tagjaink fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket, szükségleteket.
Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ennek megfelelően továbbképzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységeinket. Felnőttképzési programjainkat mindenkor a helyi szükségletek alapján, célra és személyre szabottan alakítjuk ki, valósítjuk meg.
A Magyar Védőnők Egyesülete elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette