Nyelv / Language:

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

A  MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE RENDES TAG -ja                 Belépési nyilatkozat letöltés

lehet az a magyar állampolgár, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki védőnői oklevéllel rendelkezik, nyilatkozik az Egyesület alapszabálya elfogadásáról.

 A rendes tagok kötelezettségei és jogai:

eleget tegyenek az Egyesület alapszabályában megfogalmazott céloknak és feladatoknak, megvalósításukban aktívan közreműködjenek, magas szinten képviseljék a szakmai etikai normákat, rendszeresen fizessék a tagdíjat,

részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, az Egyesület fórumain felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek, az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és (a tagságot megillető)  kedvezményeket igénybe vehetik, választhatnak és választhatók az Egyesület tisztségeire.

A rendes tagsági viszony keletkezése:

A rendes tagok felvételéről, írásbeli kérelem alapján, a területileg illetékes szakosztály vezetősége határoz.

 A rendes tagsági viszony megszűnése:

Kilépéssel. A tag az Egyesületből bármikor kiléphet, de a már befizetett tagdíját nem követelheti vissza. A kilépési szándékot a területileg illetékes szakosztályokhoz ill. kibővített Elnökséghez írásban kell bejelenteni.

Kizárással. A tagot az alapszabályba ütköző, vagy a szakma etikai normáit sértő tevékenysége, magatartása miatt a kibővített Elnökség kizárja. A tag a kizárás határozata ellen a küldött közgyűléshez fordulhat,

Törléssel. A Kibővített Elnökség törli a tagok sorából azt, aki tagdíját az illetékes szakosztályvezető írásbeli felszólítása ellenére a mindenkori tárgyév március 31-ig  nem rendezi.

A Magyar Védőnők Egyesülete Küldött Közgyűlésének határozata alapján a 2020. évi tagdíj mértéke:      

dolgozó tag:  4.000,- FT/ év,  

nyugdíjas, főiskolai hallgató, GYES-GYED-en lévő tag 2.000,- Ft.

A tagdíjat minden év február 10-ig kérjük befizetni.

A befizetés módja: átutalással a MAVE OTP Bank 11707024-20363976-00000000 számú számlájára, vagy sárga csekken (melyet a szakosztályvezetőktől lehet igényelni). Mindkét esetben kérjük, hogy a befizető neve egyezzen meg azzal, aki részére a számla kállítását kérik, mivel számla módosítására nincs lehetőségünk, illetve a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tag nevét és azt a postacímet, amelyre a VÉDŐNŐ folyóirat postázását kéri.

Lehetőség van a tagdíj átvállalására munkáltató, vagy egyéb szervezet részéről. Amennyiben a tagdíjat nem a tag maga, hanem más személy fizeti meg, kötelezettség átvállalási nyilatkozat kitöltése és a MAVE címére való megküldése szükséges.

A Költség átvállalási nyilatkozat letölthető >>>

 

 

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette