Nyelv / Language:

NYÍLT LEVÉL A VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÓKHOZ

 

NYÍLT LEVÉL

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÓKHOZ

(önkormányzatokhoz, munkáltatókhoz)

 

Újabb finanszírozás emelés a védőnői szolgáltatók számára a

40/2014.(II.24.)  kormányrendelettemódosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján      Sajtótájékoztató

OEP Tájékoztatója>>>               nyomtatható változat>>> 

számold ki magad, a körzetedre mennyi finanszírozást kapsz>>>>

A finanszírozás a számok tükrében:

A védőnői ellátást működtető szolgáltatók márciusi finanszírozási összegét jogszabályban meghatározott módon megemelik, azaz emelkedik a fix díj 8,-9,-10,11 ezer Ft -al,

és emelkedik az ellátottak száma szerinti, ún. pont/Ft finanszírozás egy pontra jutó összege, valamivel több, mint 34.- Ft-al.

A védőnőt egy egyszeri díjazás illeti meg ismét, valamint megemelkedik a  fix díj alapján számított területi pótlékként adandó fix díj 15 %-a áprilistól,

és emelkedik az ellátottak száma és a pont/Ft összeg alapján számított 12 %-os kiegészítő illetmény is.

  

A 2014. január-februárra számított egyszeri finanszírozás összege, mértéke

 A finanszírozás két eleme:

a.) Fixdíj növekedés, egyszeri egyösszegű kifizetés

2014.                                                                   visszamenőleges 2 hónap egyszeri 

                                                                            kifizetés alapja  (járulékokkal együtt)        

terület

   I.,  II hó,    III. hó       növekedés /hó     

Főváros város

84000

92000

8000

16000

község

94000

103000

9000

18000

csatolt község

105000

115000

10000

20000

külterület lakott hely

115000

126000

11000

22000

 A fix díj tartalmazza a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is.

 

b) Ellátottak száma lapján számított egyszeri kiegészítés 2 hónapra

   területi védőnő

Hónap

Elszámolt Ft/pont érték

Újra számított Ft/pont érték

különbözet

össz. pont érték

Számított egyszeri kifizetés (járulékokkal)

január

338,064

372,547

34,483

750

25862

február

337,258

371,658

34,4

750

25800

 

 

Maximális körzet létszám esetén

Összes:

51662

  Iskola védőnő

 

 

 

 

Hónap

Elszámolt Ft/pont érték

Újra számított Ft/pont érték

különbözet

össz. pont érték

Számított egyszeri kifizetés (járulékokkal)

január

338,064

372,547

34,483

1000

34483

február

337,258

371,658

34,4

1000

34400

 

 

 

 

Összes:

68883

 

Visszamenőleges 2 hónap  egyszeri egyösszegű kifizetés pont/ft érték, az ellátottak száma alapján számítva

 

Körzet nagysága

 Bruttó         nettó

300 pont

16081

10533

500 pont

26802

17555

750 pont

40203

26333

1000 pont

53603

35110

2014. márciusi fizetéssel egyösszegű egyszeri kifizetésben részesülnek a védőnők ( fixdíj egyszeri pótlása és  az ellátottak száma alapján számított pont/Ft érték különbözet) a fenti jogszabály 76/D paragrafusa alapján, ami az ellátandó létszám alapján változik

bruttó  összege 30 000.- Ft és  55 000.- Ft között változik

2014. évre  12 hónapra vetítve a védőnő keresetnövekedése:

2 500.- FT  és 4 583.- Ft közötti változást eredményez havonta

az ellátottak száma alapján differenciáltan

 A számítások tájékoztató jellegűek!

 

2014.    márciustól  a fix díjból számított 15 %-os területi pótlék mértéke                    

 

terület

 fix díj           15 %             

Főváros város

92000

13800

     

község

103000

15450

     

csatolt község

115000

17250

     

külterület lakott hely

126000

18900

     

Mely összeg havonta illeti meg a területi védőnőt, először a márciusra járó kifizetésekkel

                                                                                                         különbözet

                                                                                         2014. februárhoz képest

Ellátottak létszáma alapján számított pont/ft érték

   pont/ft    12 %          bruttó                    nettó                                     

300 pont

111342

13361

10396

6810

622

500 pont

185570

22268

17327

11350

1036

750 pont

278354

33403

25991

17026

1554

1000 pont

371139

44532

34537

22701

2072

Mely összeg havonta illeti meg a területi védőnőt, először a márciusra járő kifizetésekkel

 

2012. decemberéhez viszonyítva a területi pótlék emelkedése

 

2012

2014

2012-2014

 

terület

fix összegű díj

fix összegű díj

15 % emelkedése össz

 

Főváros város

80000

92000

1800

 

község

90000

103000

1950

 

csatolt község

100000

115000

2250

 

külterület lakott hely

110000

126000

2400

 

 Jelenleg a kiegészítő illetmény (ellátottak száma alapján számított pont Ft érték) az alapbér felett (Ft/pont 371,139)

                                   12 %

Ellátottak létszáma alapján számított pont/ft érték

bruttó  

nettó   

300 pont

10397

6810

500 pont

17329

11350

750 pont

25993

17026

1000 pont

34658

22701

  =======================================================================================================================================================

2013. január-október között a fizetéssel egyösszegű egyszeri kifizetésben részesültek a védőnők ( fixdíj egyszeri pótlása és  az ellátottak száma alapján számított pont/Ft érték különbözet), ami az ellátandó létszám alapján változik

bruttó összege 67185 .- Ft és  120000.- Ft között változik

2013. évre  12 hónapra vetítve:

5599.- FT  és 10000.- Ft között változik havonta,

az ellátottak száma alapján differenciáltan, illetve a munkáltató döntése alapján

 A számítások tájékoztató jellegűek!

 A

  

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 2014. ÉVI ILLETMÉNY ALAKULÁSA ÖSSZEVETVE AZ EGYÉB FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ  EÜ DOLGOZÓVAL ÉS A PEDAGÓGUSOKKAL

1992. évi XXXIII. törvény

KJT

 

egyszeri kifiz 12 hónapra vetítve

2500

Ft/hó

4583

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)
2. melléklet a 2003. évi LXXXIV. Törvényhez

forrás: a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 7. melléklete

 

 

 

 

főiskolai végzettség

A védőnők 2014. januárjában a jogszabályok alapján kapható illetménye , amennyiben a munkáltató megadja

elmaradás a szakellátásban dolgozó felsőfokú végzettségűektől
2014. március területi pótlék és 12 % egyszeri kiegészítéssel

védőnőkre vonatkozó közalkalmazotti fizetési osztály szerinti 2014. évi garantált bér

Fizetési fokozatok

Fizetési osztály

 

ellátottak száma alapján számított pont érték alapján számított várható illetmény

 

 

300

750

1000

F

 

bruttó értékek*

között mozog

F

1.

122000

122000

132424

148061

156748

28 501

-

2 094

163 425

2.

1,035

126270

136694

152331

161018

28 531

-

2 124

167 725

3.

1,0725

130845

141269

156906

165593

28 456

-

2 049

172 225

4.

1,11

135420

145844

161481

170168

28 481

-

2 074

176 825

5.

1,1475

139995

150419

166056

174743

28 506

-

2 099

181 425

6.

1,185

144570

154994

170631

179318

28 531

-

2 124

186 025

7.

1,2225

149145

159569

175206

183893

28 456

-

2 049

190 525

8.

1,265

154330

164754

180391

189078

28 471

-

2 064

195 725

9.

1,3075

159515

169939

185576

194263

28 486

-

2 079

200 925

10.

1,3675

166835

177259

192896

201583

28 466

-

2 059

208 225

11.

1,4275

174155

184579

200216

208903

28 546

-

2 139

215 625

12.

1,4875

181475

191899

207536

216223

28 526

-

2 119

222 925

13.

1,5475

188795

199219

214856

223543

28 506

-

2 099

230 225

14.

1,6075

196115

206539

222176

230863

28 486

-

2 079

237 525

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

237 525

 A területi védőnők (300- 500 pont)  elmaradását csökkenti még a területi pótlék ami

9800.- és 13420.- Ft között mozog.

 Az 1000 ponthoz nem jön semmilyen csökkentő tényező (iskola védőnők)

 A lemaradás így 15 000 és 2 000 Ft között mozog az ellátandó település típustól függően

  A számítások tájékoztató jellegűek!

 ===============================================================================

  Tisztelt Önkormányzati Vezetők!

Tisztelt Munkáltatók!

 
A Magyar Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat védőnői nevében a Magyar Védőnők Egyesülete ezúton fejezi ki köszönetét  azoknak a munkáltatóknak, akik a kormányrendeletekben megjelentek szerint eljárva (egyes településeken a szűkös erőforrásaik ellenére), a védőnők bérkiegészítését teljes mértékben megvalósították és a 2013 novemberében jogszabályban megfogalmazott egyszeri bérkiegészítést is számfejtették a védőnőknek.

 E juttatás sajnos csak töredéke annak az egészségügyi felsőfokú végzettséggel a szakellátásban dolgozók béremelésének, amelyet a szakellátásban dolgozó gyógytornászok, dietetikusok, diplomás ápolók 2013-ban megkaptak - és kapják folyamatosan-.

Az elmúlt évben megvalósított egészségügyi bérrendezés kapcsán annak ellenére, hogy végzettségünk egy szinten van a szakellátásban dolgózó diplomásokéval, kevesebb juttatás jutott az alapellátásban dolgozó diplomásoknak - védőnőknek, diplomás ápolóknak - mint a szakellátásban dolgozóknak.

 Sajnos még 2014 első napjaiban is mindig érkeznek hozzánk olyan jelzések, hogy  a bérkiegészítést, a területi pótlékot és az egyszeri kiegészítést nem, vagy csak részben kapták meg egyes településeken kolléganőink.

 Tisztelettel kérjük azokat az önkormányzatokat/munkáltatókat, akik még nem jártak el a jogszabályban rögzített bérkiegészítések kifizetése érdekében haladéktalanul intézkedjenek, hogy a kolléganők a jogszabályban számukra biztosított forráshoz visszamenőlegesen hozzájuthassanak.

 Kérjük, hogy azon kolléganők számára, akik a jogszabály hatálybalépésekor már ugyan nem dolgoztak az adott munkahelyen, de 2013 első félévében alkalmazásban voltak, vagy közben GYED-re mentek, az egyszeri kiegészítés részarányos kifizetését részükre is valósítsák meg, hisz megdolgoztak érte, megérdemlik.

 

Budapest, 2014. január 13.

 

   Csordás Ágnes

Magyar Védőnők Egyesülete.

 

A továbbiakban összefoglaljuk a védőnő ellátás 2013-ban elrendelt bérkiegészítés hátterét.

 

Finanszírozás lépései:

 

1.)               „2012 novemberében az egészségügyi alapellátás, így többek között a védőnői ellátás finanszírozásának 14 %-al való emelésére került sor a 259/2012 (IX.14.) kormányrendelettel. A védőnői ellátásban ezen intézkedés következtében a gondozotti létszám alapján számított pontérték szerinti díjazás egy védőnői ellátásra vetítve átlagban 25 000.- Ft-al emelkedett.

 Bár a finanszírozási díj megemelés a fentiek alapján nem minősül „klasszikus” értelembe vett béremelésnek, az intézkedés célját mégis az az egyértelmű kormányzati szándék képezte, hogy az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók, így a védőnők jövedelme is növekedjen [1]

 A fenti finanszírozás emelés kapcsán akkor nagyon kevés kolléganő kapta meg ezt a kiegészítést, jogszabályi pontosításra vártak a munkáltatók.

 2.)    256/2013. (VII. 5.) kormányrendelet[2] tartalmazza, a várt jogszabályi pontosítást, melyet folyamatosan alkalmazni szükséges a védőnők bérezése terén 2013. július 1-től.

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2013. évi módosításának egyik kifejezett célja az volt, hogy a védőnőkhöz biztosan eljusson a 2012 novemberében 14%-kal megemelt finanszírozási díj. Ennek érdekében a  

43/1999. (III. 3.)  Korm. rendelet kimondja, hogy a védőnői szolgáltató a 21.§ (4) bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. (Az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdés szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forintértéknek a szorzata alapján).

E rendelet 76.§-a garanciális szabályként rögzíti azt is, hogy amennyiben a védőnői szolgáltató ezen összeget a jogszabály mostani módosítása előtt nem fordította a védőnő díjazására, akkor a védőnőt ez az összeg első alkalommal a 2013. július hónapra járó díjazásával illeti meg, a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül.

 A területi pótlékra való jogosultság kérdése a Korm. rendelet 21.§ (11) bekezdésében került rendezésre, mely bekezdés értelmében a területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta fix összegű díjazásra is jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék.

3.)      362/2013 (X.11.) kormányrendelet ismét módosította a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet

„A védőnői szolgáltatást biztosító szolgáltatók újabb finanszírozási emelésére került sor. A növekményre 2013. novemberi kifizetéstől kezdődően jogosultak a szolgáltatók 2013. januárig visszamenőleg. A rendelet azt is meghatározta, hogy a 2013. január-október hónapokra visszamenőlegesen járó díjemelések egy összegben kerülnek kiutalásra a 2013. november elejei finanszírozással egyidejűleg.

 A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2013. október 12- től hatályos 76/A. (3) § bekezdése arról rendelkezik, hogy a védőnői szolgáltató a szolgáltatókat 2013 novemberében megillető egyszeri díjazás összegét, a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani,

valamint ugyanezen § (4) bekezdése értelmében a védőnői szolgáltató a 2013. november  hónapra és  2013  október  hónapra járó finanszírozási díjainak, különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013.  november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.”[3]

 A fenti rendelet értelmében a 2013. novemberi fizetéssel a védőnőnek meg kellett hogy emelkedjen az ellátottak után járó díjazásból számított 12 %-nak, és a fix díjból számított 15 %-os területi pótlék összegének, amit 2013 júliusától folyamatosan kapnia kell a védőnőnek a bérén felül,

valamint egy egyszeri díjazásban kellett részesülnie, ami a fixdíj emelésből 40.000.- Ft illetve 50.000.- Ft, az ellátottak száma alapján számított díjból pedig 132 000.- Ft átlagosan, a létszámtól függően.

 Az októberben megjelent 363/2013 (X.11.) kormányrendelet után – tanulva az előző hónapok tapasztalataiból - megkértük az OEP finanszírozási osztályát, hogy készítsen tájékoztató levet, az egységes értelmezés érdekében, ebből idéztünk fent.

 2013 novemberében a szolgáltatók rendelkezésére állt az egészségügyi államtitkár levele, az OEP tájékoztató levele, ennek ellenére továbbra is kaptunk jelzéseket, hogy egyes térségekben másképp értelmezik a jogszabályokat. Ezért újból az OEP -hez fordultunk.

Megkeresésünkre az alábbi levelet kaptuk a finanszírozási főosztályról:

 

 

Kedves Ágnes!

 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár védőnői ellátást érintő finanszírozási díjemelésről kiadott Tájékoztatója útmutatást nyújt az ellátást biztosító szolgáltatók részére a díjemeléssel kapcsolatos teendőkről.

 A béremelések számfejtésével kapcsolatban a Finanszírozónak nincs kompetenciája eldönteni, hogy a kifizetések hogyan valósulnak meg. Mivel valamennyi szolgálat díjazása "egyedi" (függ a település típusától, a gondozotti kör létszámától), az átlagok meghatározása csak irányadó, nem jelenthet pontos összeget.

 Az OEP és Területi Hivatalainak munkatársai egészségügyi finanszírozási szakvégzettséggel rendelkeznek, bér- és munkaügyi ismereteik "csak" annyira vannak, mint munkavállalóknak. A jogalkotó szándéka szerint a díjemelés a védőnői ellátást nyújtó szakdolgozót illeti meg, de pontos útmutatást nem kapott a Finanszírozó sem, hogy ezt a bérfejlesztést, illetve kiegészítő bérkifizetést milyen módon kell megvalósítani a szolgáltatóknak.

 Fentiekre tekintettel a már korábban kiadott Tájékoztatón túl nem áll módunkban további információval szolgálni a béremelést illetően.

 Természetesen, ami segítséget meg tudunk adni, azt megtesszük mind a szolgáltatók, mind az ellátást biztosító védőnők számára.

 Üdvözlettel:

 Kőrösi László

főosztályvezető helyettes

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Főosztály

 

 

  

És itt egy példa mikor mit kellett (volna) kapnia a védőnőknek a rendelet tükrében. (a számításban bruttó értékek szerepelnek)

 1.)  259/2012 (IX.14.) korm. rendelet

Szolgáltató 14 %-os finanszírozás emelésben részesült, a munkáltató saját döntése, hogy a védőnőnek adott-e bérkiegészítést – bár a kormányzati szándék az volt.

 2012 novemberétől folyamatosan 2013 júniusáig

 Védőnő alapbére          kiegészítve átlagosan 25.000.Ft-al 

 

2.) 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. r. 21.§ alapján

a fix díj 15 %-a a védőnőt illeti meg (2004-től tartalmazza a jogszabály: a területi pótlék a fix díj 15 %-a, kötelezően odaadandó a védőnőnek 2013. július 1-től)

ellátottak után számított finanszírozás, azaz a Ft/pont érték 12 %-a béren felül a védőnőt illeti meg (ennek forrása a 2012. novemberi 14%-os finanszírozás emelés)

            

területi védőnő alapbérén felüli* illetménykiegészítése

 a)   kiegészítve  fix díj 15%

2013. július 1-től 2013. októberig

                        terület

fix összegű díj

15%

Főváros város

80000

12000

község

90000

13500

csatolt község

100000

15000

külterület lakott hely

110000

16500

2013. novembertől folyamatosan

                        terület

fix összegű díj

15%

Főváros város

84000

12600

község

94000

14100

csatolt község

105000

15750

külterület lakott hely

115000

17250

 

            b)  kiegészítve pont/Ft érték 12 %-val

            2013          Ft/pont         ellátottak        ellátott arányos

                             Hónap               érték           pont értéke                  finanszírozás                     12 %-a

július

315,24

750

236430

28372

augusztus

316,066

750

237050

28446

szeptember

316,056

750

237042

28445

október

316,57

750

237428

28491

november

332,187

750

249140

29897

december

331,666

750

248750

29850

2014

január

338,064

750

253548

30426

 

Iskolavédőnő alapbérén felüli* illetménykiegészítése

2013    Ft/pont                ellátottak             ellátott arányos

                              Hónap                   érték                pont értéke               finanszírozás                   12 %-a

július

315,24

1000

315240

37829

augusztus

316,066

1000

316066

37928

szeptember

316,056

1000

316056

37927

október

316,57

1000

316570

37988

november

332,187

1000

332187

39862

december

331,666

1000

331666

39800

 2014

 

 

 

 

január

338,064

1000

338064

40568

*43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 „76.  § Az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (4) bekezdésében meghatározott, a 21. § (4) bekezdése szerinti havi díjazás 12%-ának megfelelő összeg a védőnőt – a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül – első alkalommal a 2013. július hónapra járó díjazásával illeti meg, amennyiben ezen összeget eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására.”

 

________________

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2.sz mellékletében nem kerültek felsorolásra az alapelláts  szolgáltatói, ez megtévesztheti a szolgáltatókat, hogy a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet nem vonatkozik a védőnőkre.

 Valóban a rendelet csak két paragrafus 1-1 bekezdése5 alkalmazandó a védőnői ellátásra, mégpedig az, amellyel a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet módosítja, amely a védőnői finanszírozási rendelet.

 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

13. § A FinR. 21. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A védőnői szolgáltató az  e  bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.”

15. § A FinR. 21. § (11) bekezdésében az „A fix összegű díj 15%-a területi pótlék,” szövegrész helyébe az „A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék,” szöveg lép.

4. § (5) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat szolgál.

 

Fenti számítás alapján jelenleg (minimum 2013. júliusától –vannak akik már 2012. novemberétől kapják)  a védőnőket folyamatosan megillető díjazás:

2013. június 30-ával őt megillető díjazása(bére) kiegészítve a pont/Ft érték 12 %-val és fix díj 15% -val

A védőnő besorolása és az ellátottak létszáma alapján változó összeg.

 

 

3.) 363/2013 (X.11.) kormányrendeletel  módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a védőnőt egyszeri díjazás illeti meg

A 2013. január-október közötti finanszírozás emelés összege mértékében egyszeri díjazás

 A finanszírozás két eleme:

         a) Fixdíj különbözet

          10 hónap szor 4.000.-, illetve 5.000.- Ft    azaz    40.000.- ill. 50.000.- Ft

           b) Ellátottak száma lapján számított finanszírozás kiegészítés 10 hónapra

                    területi védőnő

Hónap

Elszámolt Ft/pont érték

Újra számított Ft/pont érték

különbözet

össz pont érték

750

január

317,857

333,405

15,548

750

11661

február

314,315

329,717

15,402

750

11552

március

314,599

329,987

15,388

750

11541

április

315,418

331,333

15,915

750

11936

május

315,266

330,658

15,392

750

11544

június

316,733

332,162

15,429

750

11572

július

315,24

330,578

15,338

750

11504

augusztus

316,066

331,415

15,349

750

11512

szeptember

316,056

331,413

15,357

750

11518

október

316,57

331,906

15,336

750

11502

 

 

 

 

Összes:

115841

  Iskola védőnő

 

 

 

 

Hónap

Elszámolt Ft/pont érték

Újra számított Ft/pont érték

különbözet

össz pont érték

1000

január

317,857

333,405

15,548

1000

15548

február

314,315

329,717

15,402

1000

15402

március

314,599

329,987

15,388

1000

15388

április

315,418

331,333

15,915

1000

15915

május

315,266

330,658

15,392

1000

15392

június

316,733

332,162

15,429

1000

15429

július

315,24

330,578

15,338

1000

15338

augusztus

316,066

331,415

15,349

1000

15349

szeptember

316,056

331,413

15,357

1000

15357

október

316,57

331,906

15,336

1000

15336

 

 

 

 

Összes:

154454

 

    

 Egyszeri kifizetés

A fenti számítás alapján egy

területi védőnőt, ha maximális 750 pontos finanszírozása van,  40.000.- ill. 50.00.- Ft és 115.841 .- Ft egyösszegű egyszeri díjazás illette meg novemberben, ami összesen: 155.841.- Ft ill. 165.841.- Ft illetménykiegészítésként.

iskolavédőnőt, ha maximálisan 1000 pontja van  154.454.- Ft illette meg novemberben a jogszabály szerint.  

MÉGEGYSZER KÖSZÖNJÜK AZOKNAK A  MUNKÁLTATÓKNAK, AKIK A FINASZÍROZÁST - A JOGSZABÁLYOK  MEGJELENÉSI ÜTEMÉBEN - TELJES MÉRTÉKBEN MEGVALÓSÍTOTTÁK, ÉS KÉRJÜK AZOKAT, AKIK MÉG A MEGVALÓSÍTÁSON DOLGOZNAK, HOGY MINÉL ELŐBB TEGYÉK MEG.

 

 KÖSZÖNJÜK

 A Magyar Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat védőnői

 

 

 mellékletek

 

Dr. Szócska Miklós válasz leve a MAVE megkeresésre

Dr. Szócska Miklós levele a szolgáltatókhoz

Az OEP tájékoztatója a védőnői finanszírozásról

 


[1] Részlet az EMMI Egészségügyi Államtitkárság Dr. Szócska Miklós államtitkár 2013 szeptemberében az egészségügyi szolgáltatóknak írt leveléből. (mellékeljük)

[2] 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet[2] egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 

[3] Részlet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztató leveléből a védőnői ellátást érintő finanszírozási díjemelésről (mellékeljük)

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette