Nyelv / Language:

Egyesületi Pályázatok

Pályázati felhívás
Az Országos Tisztiorvosi Hivatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
és a
Magyar Védõnõk Egyesülete
2018. évben megrendezett Védõnõk Napja alkalmából
pályázati felhívást tesznek közzé.

Pályázatban részt vehetnek:
a védõnõi munka különbözõ területein jelenleg, illetve korábban dolgozó védõnõk, egy személy egy
pályázatot nyújthat be.


Pályamunkát témakörei:
1. Védõnõi hivatás a XXI. században
(A védõnõi munka elemzése, team munka a prevencióban, az ellátási standardok és a
protokollok tükrében. A sokarcú védõnõ, Új kihívásoknak való megfelelés, Interkulturalitás
a védõnõi munkában.)
2. Alkalmazott módszerek és eljárások az egészségfejlesztésben
(A védõnõi munka saját eredmények alapján való bemutatása, módszerek, eredményesség,
hatékonyság, elégedettség.)
3. Védõnõi feladatok és gyakorlat a népegészségügyi problémák kezelésében
(A védõnõ kompetenciába tartozó feladatok megoldásának jó gyakorlatai, lehetséges új
kompetenciák a felnõtt lakosság körében.)
Pályadíjak:
Témakörönként a legjobbnak ítélt pályázó: 40.000,-Ft (bruttó) díjazásban részesül.
Pályázat terjedelme:
Írott: 6-10 gépelt oldal (maximum 20 000 karakter szóközök nélkül, táblázatokkal) A/4-es formátumban,
betûtípus: Times New Roman, betûméret: 12, sortáv másfeles, baloldalt 4 cm-es margó.
A témakörök elsõ helyezettjei Pályamunkájukat elõadás keretében bemutathatják a Védõnõk Napján,

max. 10-15 percben.
A pályázat jeligés: A pályamunkát tartalmazó borítékon kizárólag a VÉDÕNÕK NAPJA PÁLYÁZAT és a
„jelige” szerepeljen, a küldeményben külön zárt borítékban kérjük elhelyezni a pályálati űrlapon.

Honlapról, Rendezvények, VÉDÕNÕK NAPJA könyvtárból).
A jeligével ellátott pályázat legkésõbb 2018. március 31-ig 2 nyomtatott példányban (a prezentációkat is
kérjük kinyomtatni!) és CD formátumban nyújtható be a

Magyar Védõnõk Egyesülete címére (1399 Budapest, Pf. 636.)

A CD-n kérjük a pályamû szöveges és prezentáció formátumát is rögzíteni!)
A pályamunkák elbírálását a szervezõk által felkért független szakértõi bizottság végzi.
A pályázatok eredményeinek kihirdetésére a VÉDÕNÕK NAPJA ünnepség keretében
2018. június 13-án kerül sor,

a díjazottakat elõzetesen postán értesítjük.
Védõnõk Napja Szervezõbizottság

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette