Nyelv / Language:

VÉDŐNŐ folyóirat szerzői útmutató

VÉDŐNŐ folyóirat szerzői útmutató

A VÉDŐNŐ folyóirat szerkesztősége várja a prevenció, gyermek és várandós ellátás szakterületein valamint a női és család egészségével foglalkozó gyakorlati szakemberek, oktatók, kutatók, főiskolai hallgatók írásait. Szívesen fogadunk az ápolás és határterületei tárgyköréből is írásokat.

A megjelentetés szándékát a VÉDŐNŐ szerkesztőségéhez kell eljuttatni, elektronikus úton (esetleg postai).

A publikálás lehetséges formái: elméleti közlemények, jó gyakorlatok, TDK programok, PhD kutatások bemutatása, vagy előadások írott formái.

Az eredeti közlemények mellett a kiadó másodközlésre is fogad közleményeket, valamint olvasói hozzászólásokat is.

 FORMAI ELVÁRÁSOK

Terjedelem

ne haladja meg a 8 gépelt oldalt (ez magába foglalja az ábrákat, összefoglalót, az irodalomjegyzéket is), amennyiben máshol elérhető a cikk bővebb terjedelme, ennek megjelenítése lehetséges (folyóirat, kötet, web oldal, dolgozat elérhetősége – pl. az iskola könyvtára-)

A kézirat
-        elektronikus szövegszerkesztő Microsoft Word *.doc vagy *.rtf kiterjesztésű,
-        12-es betűméretű Times New Roman betűvel,
-        1-es sortávolság
-        2,5 cm széles margóval minden oldalon
-        sorkizárás,
-        ne legyen a szövegben oldaltörés, szakasztörés.

Ábrák és táblázatok
-        amennyiben a szövegben kerülnek elhelyezésre, kérjük, egy külön fájlban is küldje el.
-        az ábrák és a táblázatok címmel, sorszámmal készüljenek, amelyekre a szövegben legyen hivatkozás,
-        a kézirat terjedelméhez igazodjon az ábrák és táblázatok száma.

A kézirat (formai) szerkezete:
                Cím  (magyarul és angolul)
                Szerző /k   + foglalkozás
                Munkahely (magyarul és angolul)
                Összefoglaló, (max. 500 karakter) magyar és angol nyelven
                Amennyiben eredeti közlemény
                - A szerző rövid bemutatkozása (max. 500 karakter)
                 - Fénykép

  A cikk szövege
                Irodalomjegyzék alfabetikus sorrendben, számozva (előfordul helyhiány miatt,
                hogy nem kerül a cikk végére, hanem a szerkesztőségben férhető hozzá)
                Függelék (ha van) a cikk bővebb változatának elérhetősége
Egyéb adatok ( az esetleges kapcsolatfelvétel végett):
                szerző(k) neve, beosztása, munkahelye, valamint telefonszám és e-mail elérhetőség

Kézirat megküldése

Az írást szerkesztőségünkbe kérjük megküldeni: VÉDŐNŐ Szerkesztőség e-mail útján az info@mave.hu, kivételesen postai úton: MAVE 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B IV.424. A postán küldött kézirat mellé CD lemezen kérjük mellékelni a kéziratot (word formátumban) és az ábrákat) Kérjük, hogy egyidejűleg küldjön a szerkesztőség címére (nyomtatásban, aláírva, bescennelve, vagy postai úton) „Szerzői nyilatkozat”-ot is. Ez honlapunkról letülthető megtalálható (www.mave.hu VÉDŐNŐ folyóirat menüpontjában  itt).

A beküldött kézirattal kapcsolatban tájékoztatást kérhet az info@mave.hu címen, vagy a (06-1) 785-4204-as telefonszámon Baloghné Cseke Ágnes főszerkesztőtől keddi napokon 10-12 óra között.

A kéziratok megjelentetéséről a szerkesztőség dönt az alábbiak szerint:
A formai szempontból megfelelő kéziratot (anoním módon) két, a szerkesztő bizottság tól független szakmai bíráló véleményezi, javaslatuk alapján a szerkesztőség
-       elfogadja közlésre,
-        javításokat, korrekciókat javasol, és ezek megtörténte esetén elfogadja közlésre,
-        nem fogadja el közlésre.

A megküldött eredeti közleményeket a Szaktanácsadók, illetve független bírálók véleménye alapján jelentetjük meg.

Az elfogadott cikk felhasználója a VÉDŐNŐ című folyóirat.

Független Szakmai Bíráló Testületbe felkért tagok:

  • Pernissné dr. Rimóczi Judit, védőnő, pedagógia szakos bölcsész tanár SE Egészségtudományi Kar, ny. főiskolai tanár
  • Holló Rózsa védőnő, mentálhigiénés szakember, PTE Egészségtudományi Kar, ny. főiskolai docens
  • Dr. jur Pogány Magdolna PhD habil védőnő, jogász, SZTE Egészségtudományi és Szociális képzési Kar főiskolai tanár
  • Szabóné dr. Kármán Judit PhD, védőnő, romológus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető főiskolai docens.
  • dr. Deutsch Krisztina PhD, védőnő, pedagógia szakos bölcsész tanár, PTE Egészségtudományi Kar, főiskolai adjunktus
  • dr. Fogarasi-Grenczer Andrea PhD, védőnő, környezet-egészségügyi szakember, humánszervező, SE Egészségtudományi Kar, adjunktus
  • Harjánné dr. Brantmüller Éva PhD, védőnő, humanszervező, bölcsész doktor, PTE Egészségtudományi Kar, egyetemi adjunktus
  • Jávorné dr. Erdei Renáta PhD, védőnő, humánszervező, DE Egészségtudományi kar, adjunktus
  • dr. Rákóczi Ildikó PhD, védőnő, humánszervező, DE Egészségtudományi kar, mestertanár
  • Zombori Judit védőnő, pszichológus, SE Egészségtudományi Kar mestertanár

Szerkesztőségi és kiadói kitételek
-        A szerkesztőség fenntartja a kéziratok megjelentetésének idejére, illetve a folyóirat stílusának megfelelő módosítások végrehajtására vonatkozó döntés jogát.
-        A cikkekben megfogalmazott vélemény a szerző sajátja, és nem feltétlenül esik egybe a szerkesztőség/kiadó álláspontjával.

Szerzői jog
-          A kiadó írásos hozzájárulása szükséges a megjelent anyagnak - vagy részének - bármilyen formában történő utánközléséhez, a lapra történő hivatkozással. ("Megjelent a VÉDŐNŐ ... év., ... számban. Utánközlés a kiadó engedélyével.")

Melléklet:
Egy közlemény ajánlott szerkezete:
-          címlap,
-          összefoglaló
-          a probléma ismertetése,
-          elméleti háttér és felhasznált fogalmak,
-          a vizsgálat célja,
-          vizsgálati módszerek és minta,
-          eredmények, megbeszélés,
-          következtetések/javaslatok,
-          irodalomjegyzék,
-          függelék,
-          ábrák, táblázatok.


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette