Nyelv / Language:

A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ HETVENKETTEDIK DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE 2013. szeptember 21

Írta: Netteszt, idő: 2013-09-22 09:17:57 – Szakmai hírek

A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak,

jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva

a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák.

 

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDENKINEK, AKI LEHETŐVÉ TETTE, HOGY A HAMAROSAN

- 2015. ÉVBEN - CENTENÁRIUMÁT ÜNNEPLŐ

MAGYAR VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT ÁTVEHETTE

2013. SZEPTEMBER 21-ÉN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMÁN.

Köszönjük Prof. Dr. Tulassay Tivadar méltató szavait.

       Hivatásunk gyakorlói a mindennapok forgatagában teszik - sokszor erejükön felül is –dolgukat Missziónk szemléletében, annak érdekében, hogy a gyermekeink egészségesen, szerető családban nőhessenek fel.

 

A  MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ hetvenkettedik DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

 2013. szeptember 21

 Juhász Judit köszöntötte a bírálóbizottság jelenlévő tagjait, a díjazottakat, laudátorokat, hozzátartozókat, a korábbi Magyar Örökség-díjazottakat, valamint a vendégeket.

Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

Hámori József professzor, a Magyar Örökség-díj bírálóbizottság elnöke, nyitotta meg a díjátadási ünnepséget

A megnyitót követően röviden ismertetésre került a zsűrizés és laudálás gyakorlata, majd bemutatta a bírálóbizottság tagjait

Az első díj kihirdetése előtt a Magyar Örökség-díjas Angelica Leánykar, Kodály Zoltán 150. genfi zsoltárát adta elő, vezényelt Gráf Zsuzsanna.

 A díjátadás sorrendje (felkérő és átadó / laudátor / átvevő/k): 1) Szőnyiné Szerző Katalin / Dr. Eősze László és a kísérője; 2) Dr. Tulassay Tivadar / Csordás Ágnes Katalin; 3)  Dr. Erdélyi Géza / B. Kovács István; 4) Dr. Szabados László / Sári Pál / Lázár József / Papp István; 5) Pál Mihály / Mrs Wagner Chiyo / Mr Koyi Akiyama / Kiss Sándor; 6) Dr. Pottyondy Ákos / Szabó György / Macalik Ernő; 7) Dezső László

Juhász Judit a Díjátadás eddigi gyakorlata szerint az első díjazottnál az Aranykönyvből olvasta fel az oklevél teljes szövegét.

A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak,

jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva

a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák.

A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében

megerősített bizottság 2013. szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó

EŐSZE LÁSZLÓ LISZT FERENC ÉS KODÁLY ZOLTÁN ÉLETMŰVÉT FELTÁRÓ ZENETÖRTÉNÉSZI MUNKÁSSÁGA

magyar örökség, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz.

Eősze László nevét az Aranykönyv őrzi.

A második díj kihirdetése előtt Kocsár Miklós: Öregisten, Nagyisten - Jókai Anna: Ima Magyarországért c. versére írt – kórusművét az Angelica Leánykar előadta elő. Vezényelt: Gráf Zsuzsanna

 

Hámori József professzor úr, a Bírálóbizottság elnöke, hirdette ki a második ajánlást.

Dr. Hámori József:  „A beérkezett állampolgári javaslatok közül a ma másodikként átadásra kerülő díjat a Magyar Védőnői Szolgálatnak ajánlotta a bírálóbizottság.”

Felkérte Tulassay Tivadar professzor urat, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatóját a rövidített méltatás ismertetésére.

Dr. Hámori József: „A bírálóbizottság a Magyar Örökség kitüntető címre tett javaslatot azért, hogy az arra méltó Magyar Védőnői Szolgálat bekerüljön a

„Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába”.

„A MAGYAR VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MAGYAR ÖRÖKSÉG, amiről ezen

oklevél bizonyságot tesz.”

A Magyar Védőnői Szolgálat nevét az Aranykönyv őrzi.

Az oklevelet és az aranyjelvényt Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védőnők Egyesülete elnöke vette át Dr. Hámori Józseftől.

Juhász Judit: Szeretettel köszöntötte az ünnepségen résztvevő Bábiné Szottfried Gabriella asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a védőnői szolgálat megújításáért kinevezett miniszteri biztost, valamint az ország minden részéről érkezett védőnőket –akiket megkért, hogy álljanak fel egy pillanatra

Meghívottak a Magyar Védőnői Szolgálat részéről

Bábiné Szottfried Gabriella miniszteri biztos

Horváth Mónika – Odor Andrea – Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta – Tóth Gyuláné – Holló Rózsa –

Várfalvi Marianna – Csordás Ágnes Katalin –

Prof. Dr. Szabó László – Dr. Tobak Orsolya – Dr. Kis-Tóth Emőke – Nagy Józsefné –

Pernissné Dr. Rimóczi Judit – Csiszár Lászlóné 

Banadics Ágnes – Cieslárné Nádasdi Katalin – Gitidiszné Gyetván Krisztina – Horváth Valéria – Lőrinczi Orsolya – Maradáné Veréb Vanda – Omanné Földi Melinda – Patik Edit – Peleiné Imre Judit – Puskelné Ollé Ilona – Rácz Jánosné – Dr. Szabóné Petanec Dóra – Szekérné Büki Erzsébet – Tomposné Sárkány Mária – Tüskéné Szikora Edit

 Az ünnepség Tímár Sára Junior Prima Primissima népdalénekes előadásában elhangzó két palóc népdallal folytatódott, majd sorban átadásra került a további öt Magyar Örökség Díj.

 

B. Kovács István Gömörországot megörökítő munkássága

Laudátor: Dr. Erdélyi Géza művészettörténész, ny. felvidéki református püspök

Bakos Gáspár asztrofizikus és A HATnet csapat

exobolygófelfedezései

Laudátor: Dr. Szabados László csillagász, asztrofizikus

Wagner Nándor kultúrákat átfogó szobrászata

Laudátor: ifj. Pál Mihály szobrászművész

évezredes népi gyógyászatunk

Laudátor: Dr. Pottyondy Ákos agrármérnök, a Pannonhalmi Apátság

Gyógynövénykertjének vezetője

Az Erdélyi Kárpát Egyesület „TÜNDÉRKERTET” óvó szeretete

Laudátor: Dr. Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő (Kolozsvár)

 

A díjazottakat köszöntötte az előadóművészek műsora:

A Magyar Örökség Díj oklevele a Magyar Örökség-díjas Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhelyében készült

Az ünnepséget Hámori József elnök úr zárta be

                                     Végezetül közösen énekeltük el a Szózatot.

A következő díjátadásra 2013. december 21-én (szombaton) de. 11 órakor kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

 

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDENKINEK, AKI LEHETŐVÉ TETTE, HOGY A HAMAROSAN - 2015. ÉVBEN - CENTENÁRIUMÁT ÜNNEPLŐ

MAGYAR VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT ÁTVEHETTE 2013. SZEPTEMBER 21-ÉN

A Magyar Tudományos Akadémián, neves kutatók, feltalálók, írók, költők, művészek, hagyományőrzők, sportolók, világi és egyházi személyek között, az egészségügy területén neves orvosok - Szent-Györgyi Albert, Haynal Imre,  Batthyány-Strattmann László, Korányi Sándor és folytathatnánk -

 mellett a Védőnői Szolgálat is helyet kapott a

Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában.

       Hivatásunk gyakorlói a mindennapokban teszik - sokszor erejükön felül is –dolgukat Missziónk szemléletében, annak érdekében, hogy a gyermekeink egészségesen, szerető családban nőhessenek fel.

 

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette