Nyelv / Language:

NutriCheq Nyereményjáték

Írta: Netteszt, idő: 2013-07-16 18:01:15 – Egyéb

A NUTRICHEQ Egészséges Kisdedtáplálási Programhoz

kapcsolódó nyereményjáték hivatalos játékszabálya

A nyereményjáték szervezője
A NUTRICHEQ Egészséges Kisdedtáplálási Programhoz kapcsolódó nyereményjáték (a továbbiakban: „nyereményjáték”) szervezője a Numil Kft. (székhely: 1135 Budapest Róbert Károly krt. 82-84), a továbbiakban: “Szervező”).


2. A nyereményjátékban részvételre jogosult személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon működési nyilvántartási számmal rendelkező védőnő, kivéve a Numil Kft. alkalmazottait és ezek a Ptk. 685 § (b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

 

 

3. A promóció időtartama
A nyereményjáték 2013. június 1-én 00:00-kor kezdődik és 2013. október 31-én éjfélig tart. 

4. A játékba való belépés módja
A játékban mindazok részt vesznek, akik a nyereményjáték időtartama alatt, legkésőbb 2013. október 31. éjfélig legalább egyszer 20db Nutricheq kérdőívet, a szülőkkel való kitöltetést követően a Numil Kft-hez visszajuttatnak. A kitöltött kérdőíveket postai úton, a Numil Kft. címére (Numil Kft., Pf. 40., Budapest 1555) történő beküldéssel, illetve a Numil Kft. orvoslátogatójának történő átadással lehet érvényesen visszajuttatni. A játékban való részvétel a jelen internet oldalon közzétett és a Numil Kft-nél hozzáférhető hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

5. Érvényes pályázatok meghatározása
Érvényes pályázatnak minősül minden, 2013. október 31-én éjfélig beérkező, 20db érvényes kérdőívet tartalmazó jelentkezés. Kizárólag az 1-3 éves gyermekek szüleivel kitöltetett kérdőívek tekinthetők érvényesnek és vesznek részt a nyereményjátékban.

 

7. Nyerési módok 

 

A sorsolásban 20db jelen játékszabály alapján érvényesnek minősülő kérdőív, határidőn belüli beküldésével lehet részt venni. A sorsolásban minden 20db beküldött érvényes kérdőív, külön pályázatnak minősül, pl. 2*20 beküldött érvényes kérdőív esetén, a beküldő neve kétszer szerepel majd a sorsolási listán, gömbben.

 

A, Fődíj
A nyereményjátékban résztvevők (minimum 20 érvényes kérdőívet jelen játékszabálynak megfelelően visszajuttató védőnők) között, kisorsolásra kerül 3 db fődíj. A sorsolás nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2013. november 28., helyszíne: MAVE Országos Védőnői Konferencia, Budapest.

 

B, Egyéb nyeremények

A nyereményjátékban résztvevők (minimum 20 érvényes kérdőívet jelen játékszabálynak megfelelően visszajuttató védőnők) között, a fődíjon felül, kisorsolásra kerül 10db további nyeremény. A sorsolás nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2013. november 28., helyszíne: MAVE Országos Védőnői Konferencia, Budapest.

 

A szervező a nyertesek listáját nevük és a településnév megjelölésével, legkésőbb 2013. december 12-ig közzéteszi a www.miluklub.hu/szakemberek és a www.mave.hu oldalakon.


8. Nyeremények

 

A. Fődíj

·         A fődíj 1fő részére látogatás a Nutricia Kutatási és Fejlesztési Központba, Utrechtbe, Hollandiába. Az utazáshoz kapcsolódóan a repülőjegy, a hollandiai szállás és étkezés költségeit, illetve a Hollandián belül a kutatóközpont látogatásával kapcsolatban felmerülő utazási költségeket szervező állja. Összesen 3db fődíj kerül kisorsolásra.

 

B. Egyéb nyeremények

 

·         A fődíjon felül kisorsolásra kerül 10x1db regisztráció a 2014-es, Budapesti Gyermekgyógyász Konferenciára (XVII. Budapesti Gyermekgyógyász Konferencia). A regisztráció a szállás és étkezés (első nap ebéd és vacsora, második nap reggeli és ebéd) költségeit is tartalmazza.


9.
A nyertesek kihirdetése, értesítése: 
A nyertesek 2013. november 28-án a MAVE Országos Védőnői Konferencián kerülnek kisorsolásra és kihirdetésre, továbbá szervező a nyerteseket e-mailben és orvoslátogatói útján is tájékoztatja.

 

A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele megtörténjen.

A nyeremények pénzre nem válthatóak. 

A Szervező a fődíj és az egyéb nyeremények nyerteseinek névsorát a www.miluklub.hu/szakemberek és a www.mave.hu oldalakon teszi közé és ott 2014. január 31-ig megtekinthető. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldők neve és lakcíme (csak a település név megjelölésével) jelenik meg.


10. Adó
A Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után a személyi jövedelemadót.

11. Adatkezelés
A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Tudomásul veszik, hogy adataik feldolgozását a Numil Kft. mindenkori megbízottja végzi. A nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelése az Adatvédelmi Törvények szerinti módon és feltételekkel történik. A milumil@milumil.hu email címen, vagy az 1550 Budapest, Pf. 102 postai címen bármikor kérhetik adataik helyesbítését, kiegészítését és megtilthatják a további adatkezelést. Adatkezelési szám: NAIH- 6453

 

12. Egyéb
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokból származó következményekért.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.miluklub.hu/szakemberek és a www.mave.hu  weboldalakon teszi közzé.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy nevük és lakóhelyük helységneve nyilvánosságra kerül.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette