Nyelv / Language:

Védőnői bérrendezés helyzete

Írta: Netteszt, idő: 2016-08-03 00:13:58 – Szakmai hírek

Kedves Kolléganők!

A MAVE telefonja folyamatosan csengett a mai napon. Védőnő kolléganők és munkáltatók is hívtak a sajtóban megjelent minisztériumi kommunikáció és a jogszabályok ellentmondása miatt.

 

A munkáltatók többsége a mai napig megkapta a körzetek nagysága szerint a visszamenőleges finanszírozási díjemelést, ez átlag 30-35 000.- Ft/körzet/hó. (lesz, akinél sokkal kevesebb, ha nagyon kicsi a körzet).

 

A bérrendezés (ami valószínűleg illetmény kiegészítés lesz csak az idén) az egészségügyi ágazatban SZEPTEMBER 1-től indul, tehát még senkinek sem lehet a fizetésében emelkedés, csak az októberben kifizetésre kerülő szeptemberi bér fogja tartalmazni a béremelés/illetménykiegészítés összegét. (Ezért javaslom, hogy még senki se borítsa az asztalt a munkáltatóra.)

 

 

 

Mivel nem jelent meg még az a jogszabály módosítás - amire várunk -, amiben benne kellene lenni annak, hogy a védőnői ellátásra is alkalmazható a szakdolgozói bértábla 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól (ennek a jogszabálynak a véleményezési határideje augusztus 1-volt), a munkáltató jelenleg saját maga dönti el, hogy a most megkapott visszamenőleges díjemelést hogyan fogja felhasználni, mert erre semmilyen leírat nem érkezett az OEP-től.

 

Sajnos valószínűleg ismét át fogjuk élni a 2013. évben lezajlottakat, hogy mindenkinek magának fog kelleni a munkáltatónál tárgyalni a kifizetés módjáról.

 

A díjemelés kifizetését csak hó közi számfejtéssel tudják a munkáltatók megtenni (mivel csak most érkezett), ezt több variációban tehetik meg, saját döntés alapján.

Ha a jelenleg érvényes szabály szerint (a Ft/pont 12 %-a védőnőé), akkor ez egy 500 pontos körzet estén: a visszamenőleges finanszírozás emelés egy összegben kb. 208 000.- Ft/körzet, ennek 12 %-a 24 960.- Ft, a járulékok levonása után a védőnőé bruttó 19 000.- Ft (nettó 12 600.- Ft).

Ha az előző évek gyakorlata alapján a visszamenőleges díjemelés a védőnőé - mi ezt szorgalmazzuk,- akkor bruttó 160 0000.- Ft az egyszeri bérkiegészítés, ami nettó 105 000.- Ft-ot jelent.

A korábbi gyakorlat szerint – és kormányzat szándéka szerint – a visszamenőleges díjemelés a védőnő egyszeri illetménykiegészítésnek kellene lenni, azaz a járulék leszámítása után a megmaradt összeg a védőnő bruttó egyszeri bérkiegészítése.

 

Amennyiben a fenti jogszabály módosítása ránk nézve nem lesz kedvező, akkor a szeptemberi bérben megjelenő emelkedés - szintén a munkáltató döntése alapján -, két féle lehet. Rosszabb esetben bruttó 1500 - 5600.- Ft, a jobbik esetben (ha az összes emelést bérre fordítja a munkáltató) bruttó 20-26000.- Ft lesz.(Ez még mindig jóval kevesebb a szakdolgozói bértáblához viszonyítva).

 

2016. június 13-át (VÉDŐNŐK NAPJA) követően az államtitkár meghívására egy egyeztető megbeszélésen vehettünk részt (MAVE, MESZK, Országos vezető védőnő), ahol lehetőségünk volt adatokkal alátámasztani a védőnői illetmény lemaradást a szakdolgozói bértáblához viszonyítva, valamint a védőnői ellátás túlterheltségét és a vészesen növekvő üres állások miatti veszélyekre felhívni a figyelmet. Ezt követően az EDDSZ vezetőjével ültünk le a részletek megbeszélésre. A MAVE és a MESZK közös levélben fordultunk a miniszterhez, az egészségügyi államtitkárság 2 államtitkárához, a Parlament Népegészségügyi Bizottságához a szakdolgozói bértábla védőnőkre való alkalmazhatóságának jogszabályi feltételeinek megteremtése érdekében.

 

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítási tervezetének társadalmi vitája keretében (2016. augusztus 1.) hangsúlyosan jeleztük, hogy csak a bértábla alapellátásban való alkalmazhatóságát tudjuk elfogadni. Véleményünk eljuttattuk minden, a társadalmi és közigazgatási egyeztetésben részt vevő partnerhez, ezek között van az ombudsman, az önkormányzatok szövetségei, a kamarák, a szakszervezetek, civil érdekképviseletek és több minisztérium is.

 

A mai napon konzultáltam az OEP finanszírozási osztály munkatársával, aki megerősítette, hogy a munkáltató dönt a visszamenőleges díjemelés felhasználásáról. A megemelt pont érték 435-437 között került megállapításra a visszamenőleges díj számításkor.

Levélben fordultunk (MAVE, MESZK) az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozat vezetőjéhez, hogy támogassa törekvésünk a szakdolgozói bértábla alkalmazhatósága érdekében.

Levélben fordultunk a 6 önkormányzati szövetséghez, (MÖSZ, MÖOSZ, TÖOSZ, KÖSZ, KÖÉSZ, BÖSZ), hogy támogassák, és ők is indítványozzák a szakdolgozói bértábla alapellátásban való alkalmazhatóságát, valamint hogy a visszamenőleges és a szeptembertől érvényes finanszírozási díjemelést teljes mértékben bérre fordítsák.

Az ősz folyamán fog kiderülni, hogy sikerült-e meggyőzni a jogalkotókat, hogy szüntessék meg a diszkriminációt az alapellátásban és szakellátásban dolgozók bére tekintetében. Az ágazati béremeléshez kapcsolódó szabályozás kialakításához az az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása is szükséges, melyre a 2016. évi jogalkotás II. félévében kerülhet sor.

                                                           Csordás Ágnes elnök

                                                      Magyar Védőnők Egyesülete

 

                                                          

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette