Nyelv / Language:

Anyák és munka - így látják a helyzetet Európában 2011-ben

Írta: Netteszt, idő: 2011-11-12 21:52:31 – Egyéb

2011 májusában az Anyák Nemzetközi Mozgalmának ( Mouvement Mondial des Meres) európai delegációja közzétett egy érdekes kutatást "Anyák Európában" címmel. A tanulmány Európa 16 országát érinti és 11 ezer anya gondjait, szempontjait és ajánlásait fejti ki önmaguk és családjuk jólétére vonatkozólag - köztük Magyarországot is érintve.

Az anyák képesek megfogalmazni elvárásaikat

Bár az anyák a 18 év feletti európai nők 76 százalékát teszik ki, a kormányok ritkán tekintenek rájuk úgy, mint önálló identitással és funkcióval rendelkező célcsoportra. Még ennél is ritkábban van lehetőségük arra, hogy megosszák a véleményüket olyan alapvető politikai kérdésekkel kapcsolatban, amelynek közvetlen hatása van rájuk és családjukra.

Az MMM Europe kutatása lehetőséget adott arra az európai anyák számára, hogy kifejezzék a véleményüket: ezrek éltek a lehetőséggel. Üzeneteik mélysége további gondolatokat indíthat el, amelyeknek Európa-szerte hallhatónak kell lennie. Az MMM Europe kéri az európai politikusokat, teremtsenek lehetőséget a párbeszédre az anyák és a kormányok között, hogy figyelembe vehessék az anyák nézeteit szociálpolitikájuk kialakítása terén, annak előnyössé tételével a szülők, gyermekek és a társadalom egészére nézve.

A nézőpontok három fontos témában nagyon megegyeznek

Idő
A válaszadók kérik, hogy a kormányok hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy az anyák könnyebben megtalálják az egyensúlyt a munka és család között.

- A gyermekekkel eltöltött idő fontosságának a növelésére (különös tekintettel az otthon lévő gyerekekre)
- Rugalmasabb nappali gyermekfelügyeleti intézmények biztosításával, beleértve a vállalati nappali gyermekfelügyeleti intézményeket a munkahelyeken

- Rugalmasabb munkaidő biztosításával az iskolai órák és szabadnapok figyelembevételével
- Több részmunkaidős álláslehetőség biztosításával
- Növelve a Családbarát munkahelyek szerepének fontosságát
- Az anyasági és a szülői szabadságok hosszának növelésével

Választási lehetőség
A megkérdezett anyák több hivatalos figyelmet követelnek azon szülők részére, akik otthon maradnak a gyermekükkel. Több előnyt és gazdaságilag megvalósítható opciót szeretnének, így például a gyermekfelügyelet kiszervezhetőségét, vagy a családon belüli megoldását.

A "Mi a fontos az anyáknak Európában" című tanulmányból készült riport többek között az alábbi tényekre derít fényt:

·  A nők életében az anyává válás olyasfajta prioritásváltozást eredményez, amely után már elsősorban anyaként szeretnék képviselni az érdekeiket.

·  Figyelemreméltó egyezés figyelhető meg az európai anyák véleményében, Londontól Budapestig és Stockholmtól Madridig!

·  A "főállású anyuka" és a "dolgozó anyuka" közti ellentét idejétmúltnak tűnik, hiszen mindkét fogalom ugyanazt a nőt takarja, aki a munkaerőpiacon is szeretne aktív lenni és a gyermekeire is szeretne elegendő időt szánni.


Több elismerés

A válaszadók több figyelmet követelnek a családgondozásnak, valamint az anyák és apák szerepének a társadalomban: a családokra, mint az egész társadalom erőforrására, valamint a társadalmi kohézió forrására tekintsenek. Az apák és anyák gyermekeik nevelésével a társadalmunk jövőjén dolgoznak.


Az anyák üzenete a politikai döntéshozóknak

A felmérés végén az anyák lehetőséget kaptak, hogy írásban fogalmazzák meg üzenetüket a politikai döntéshozók számára, amelyben leírhatták gondjaikat és ajánlásaikat. Több mint 7.500 anya töltötte ki a kérdőív ezen részét. Ezek az üzenetek jól tükrözik az európai anyák kilátásait és gondjait, és sok egyezés figyelhető meg a válaszok között. Néhány példa:

Az Anyák Nemzetközi Mozgalma (Mouvement Mondial des Meres vagy MMM), amelyet Florence von Erb vezet és székhelye New York-ban van, 1947-ben alakult. Az MMM igyekszik ráébreszteni a társadalmat és a politikai döntéshozókat az anyáknak a béke hirdetésében és a szociális-, gazdasági-, és kulturális fejlődésben betöltött szerepére. Az MMM egy nemzetközi, nem kormányzati szervezet (NGO), amely független minden politikai nézettől és vallási felekezettől és általános konzultációs státussal bír az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Az MMM hálózat 40 országos szervezetet fog össze, és mintegy 6 millió anyát képvisel világszerte."A demográfiai elöregedés korában, amikor a gyerekek jelenthetnék a jövőnket, a gyerekvállalás ijesztőnek, mi több büntetésnek tűnik számomra. Manapság olyan gyermeknek adok életet, akit aztán másoknak kell felnevelni. A szülési szabadság túl rövid, nappali gyermekellátó intézményt nehéz találni, a munkaidő és az iskolai órarend nincs összhangban, és mit csináljon a szülő a gyerekkel nyáron, amikor neki dolgoznia kell? Adjanak az anyáknak olyan társadalmi státuszt, hogy azoknak, akik a gyermekvállalás mellett döntenek, ne kelljen választaniuk önmaguk túlhajszolása (kiégés) és a szegénység között."

"Tegyék a gyermekneveléssel járó munkát a bruttó nemzeti össztermék (GNP) részévé!"

"Az oktatás a legjobb beruházás."

"Anyagi juttatások révén segítsék elő, hogy a szülők több időt tölthessenek a gyermekeikkel!"

"Az emberi egyensúly a generációk sikerességének a záloga."

"A férfiak is vegyék ki a részüket az otthoni munkából. A munkahelyen férfiak és nők egyenlő arányban részesülnek a feladatokból, de a nőknek hazaérkezés után kezdődik a második műszak."

"Kapjanak a szülők több szabadságot anélkül, hogy fel kelljen adniuk addigi életszínvonalukat!"

"Család = a társadalom produktív gazdasági egysége"

"Emberibb munkahelyeket!"

"A megbízásos nappali gyermekellátás jó, de rövidlátó megoldás."

"Tegyük a részmunkaidős munkavállalást egy új életformává az anyák számára!"

"Segítsük a független munkavállalókat, hogy szülési szabadságra mehessenek - és mindezt megfelelő anyagi ellátás mellett."

 

A "dolgozó" és a "főállású" anyai szerepek összehangolása

1. Elmúltak azok az idők, amikor a nők aközött választanak, hogy visszamenjenek dolgozni, vagy inkább maradjanak otthon a gyermekeikkel. A válaszoló nők nagy része úgy szeretne aktív maradni a munkaerőpiacon, hogy emellett a gyermekeire is megfelelő mennyiségű időt szánhat, különösen az iskolás kor elérése előtt.

2. Az anyák időpreferenciája nagyban függ a gyermek életkorától: iskolás kor alatt, a túlnyomó többség minden idejét a gyermekeivel töltené. Az anyák iskolaköteles korú (6-18 éves) gyermekkel a részmunkaidőt favorizálják. A gyermekek 18 éves kora felett pedig ismét a teljes munkaidős foglalkoztatást választanák.

3. A gyermekek száma meghatározó tényezője az anyák időbeosztásának. A küszöb a 2 és 3 gyermekszám között van.

4. Az európai anyák azonosan gondolkoznak családjuk jóléte felől. Az egészséges (erőszakmentes) párkapcsolatot és a család igényeit figyelembe vevő időbeosztást hangsúlyozzák valamennyien.

5. Az anyák elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a társadalom részéről nem kapnak kellő figyelmet eltérő igényeik és felelősségeik miatt.

6. Az anyák úgy tekintenek magukra, mint a közösséget összetartó szociális erő fontos szereplői.

Forrás: MMM Europe, resztavmunka.hu

 

 

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette