Nyelv / Language:

Továbbtanulási lehetőség

Írta: Netteszt, idő: 2019-12-11 23:04:45 – Szakmai hírek

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara Budapesten is működik és várja a tanulni és szakmailag fejlődni vágyó kollégákat. Az elmúlt 20 év során az ország minden területéről jöttek hozzánk orvosok, ápolók, gyógyszerészek stb. tanulni, továbbfejleszteni tudásukat, akik közül többeknek sikerült a végzettségük megszerzése után vezetői pozíciót betölteni.

Engedje meg, hogy az alábbiakban röviden tájékoztassam az egészségügyi posztgraduális képzéseinkről, melyeket 1999 óta minden évben, így most 2020. februárban is és szeptemberben is indítunk.

A képzések célja, hogy a nálunk végzett kolléga, munkája magas színvonalú ellátásához lépést tudjon tartani a szükséges ismeretek fejlődésével és a közgazdasági ismeretek megalapozásával, bővítésével.A képzések során hallgatóink széles elméleti és gyakorlatorientált közgazdasági felkészítést kapnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a résztvevők probléma-felismerési és probléma-megoldási készségeinek fejlesztésére. A program során megismerik az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait, összefüggéseit, az egészségügy hazai és külföldi gazdálkodási rendszerét ellátási formákhoz kapcsolódóan, a társadalombiztosítás elveit, gyakorlatát, az egészségügyi intézmények közgazdasági ellenőrzési, számviteli, elemzési rendszerét, finanszírozási mechanizmusát, gyakorlatban alkalmazásra kerülő informatikai módszereit, minőségirányítási rendszerét, a válságmenedzsment fontos szerepét.

A szakirányú továbbképzési szakjaink önköltséges, levelező tagozatos képzések (általában kéthetente péntek délután és szombat egész nap tartanak), melynek árai jóval barátságosabbak a többi, hasonló képzést kínáló egyeteméhez képest. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy minél több egészségügyi dolgozó számára elérhető legyen.

A kiscsoportos, gyakorlatorientált, rugalmas képzéseink színvonalát oktatóink biztosítják. Így a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai, közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, és azt művelő kollégákkal erősítjük.

Meghirdetett képzéseink 2020-ban:

http://lkk.uni-sopron.hu/meghirdetett-szakiranyu-kepzesek-2020-ev

Egészségügyi menedzsment szak (4 féléves)

Gyógyszerész – közgazdász szak (4 féléves)

Orvos – közgazdász szak (4 féléves)

Gazdasági szakokleveles ápoló szak (4 féléves)

Egészségügyi minőségbiztosítási szak (2 féléves)

Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak (2 féléves)

Egészségügyi controller szak (2 féléves)

A 2020. tavaszi képzéseinkre 2020. január 31-ig, őszi képzéseinkre augusztus 31-ig lehet jelentkezni online jelentkezési lap–on keresztül.

További információkért kérem, forduljon bizalommal Honfi Blanka oktatásszervezőnkhöz (e-mail: lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu, tel.: +3630 886 5401)!

Bízva támogatásában, és remélve, hogy minél több kollégához eljut levelem,

Üdvözlettel, Dr. Hoschek Mónika oktatási dékánhelyettes


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette