Nyelv / Language:

Védőnő béremelésért folytatott egyeztetések

Írta: Netteszt, idő: 2016-06-29 15:05:35 – Szakmai hírek

Kedves Kolléganők!

Az alábbi levelek készültek és kerültek elküldésre az Egyesület részéről a védőnői bérrendezés érdekében.

2015. november 23. Levél  Dr. Ónodi-Szűcs Zoltánnak

2016. február 29. Levél Dr. Ónodi-Szűcs Zoltánnak

2016. március 22. Levél Dr. Beneda Attilának

2016. április 29. Levél  Dr. Ónodi-Szűcs Zoltánnak

2016. május 12. Levél Dr.Sándor Csabának

2016.június 13. Védőnők Napján elhangzott köszöntő beszéd Csordás Ágnes

2016. június 15. Szakmai egyeztetés az államtitkárságon

2016. június 21. MAVE-MESZK közös levél  Lázár János, Selmeczi Gabriella, Balog Zoltán részére

Kedves Kolléganők!

A Magyar Védőnők Egyesülete

a védőnői illetmény szakdolgozói bértábla alapján történő elszámolása érdekében számos jelzést tett az egészségügyi államtitkárság felé az elmúlt hónapokban.

A történet nem most kezdődött.

A kiinduló pont a 2015. évi alapellátásról szóló törvény kihirdetése, melyet követően vártuk, hogy a végrehajtási rendelet és szakmai rendeletek áttekintésébe való részvételre felkérést kapjunk.

2014. december Zombor Gábor felszólalás a Parlamentben

2015. április 24.  Évente 10 milliárd Ft pluszhoz jut az alapellátás

Ekkor a védőnői ellátás kimaradt a forrásbővítésből.

2015. június 2015. évi CXXIII. törvény - az egészségügyi alapellátásról elfogadása

Stratégia mentén fejlesztik az alapellátást

10 milliárd forint pluszt kap az egészségügyi alapellátás

 

Sajtóhír: 

Kiterjeszti a kormány a pedagógus-életpályamodellt a diplomás bölcsődei kisgyermek nevelőkre.

2015. november 23.

Levél Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkárhoz: Nagy elégedetlenséget váltott ki a védőnők körében, hogy a mi hivatásunk továbbra sem kerül arra a megbecsültségre, ami jelenleg akár a szakellátásban is dolgozókat megillet.”

2015. december 29.

Januártól jelentősen emelkedik a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermekgondozók bére

2016. április 18.

Jövőre várható a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezése

Folyamatos jelzéssel éltünk/élünk az államtitkárság felé, hogy a környezetünkben minden szakmának emelkedik a bére, csak a védőnőké nem. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy jelentős problémahelyzetet fog ez a tény előidézni.

Sajtóhír:

2016. február 12. 

Lezárták és aláírták az egészségügyi ágazat dolgozóit érintő kollektív szerződés munka- és pihenőidőt szabályozó XI. fejezetét

http://www.ma.hu/belfold/273485/Alairtak_az_egeszsegugyi_agazati_kollektiv_szerzodes_egyik_fejezetet

 

Sajtóhír: 

Az idei alapellátásra jutó 10 milliárdos forrásból a védőnői ellátásra 2 milliárd Ft fejlesztési forrás került betervezésre

2016. február 29.

Levél Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár részére: „A teljes finanszírozás áttekintése szükséges. Megoldásra vár, a források szakterületen való felhasználásának szigorú ellenőrzése. Folyamatos munkajog-sértésbe kényszerülnek a védőnők.”

Szakmai egyeztetetés:

Közigazgatási egyeztetés keretében Egyesületünk véleményezhette az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetet

2016. március 22.

Levél Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár részére, amelyben a véleményünk megküldése mellett megfogalmaztuk „a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítási javaslatunk, a módosítás a feltétele annak, hogy a védőnők is részesülhessenek a szakdolgozói bértábla szerinti alapilletményben.”

Sajtóhír:

A jövő évi költségvetésben 167 milliárd forint pluszforrás jut az egészségügyre

2016. április 29.

Levél Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár részére: elbizonytalanodtunk, hogy a tárgyalások eredménye az alapellátásban, valamit az anyatej gyűjtő állomásokon dolgozó közel 5200 védőnőre is érvényes lesz-e?”

 

Szakmai egyeztetetés:

2016. május 12.  

Közigazgatási egyezetés keretében megkapta Egyesületünk „az alapellátás megújításának II. ütemére rendelkezésre álló 10 milliárd forint felosztásáról szóló kormány-előterjesztés tervezetét”.

Észrevételeinket dr. Sándor Csaba helyettes államtitkár úr részére megküldtük, Álláspontunk továbbra is – 2012 óta – az, hogy a védőnői hivatás megerősítése érdekében az ágazati bértábla alapellátásban való alkalmazást tartjuk célravezetőnek.”

 

Sajtóhír:

2016. május 19.

Jelentős eredmény a szakdolgozók bértárgyalásában

 

Védőnők Napja Ünnepi Rendezvény Budapest

2016. június 13.

Csordás Ágnes ünnepi köszöntőjébe belefűzte a védőnőket érintő bérrendezéssel kapcsolatos eseményeket, melyre Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár a helyszínen a megoldásra való törekvését jelezte.

Sajtó:

A Védőnők Napja alkalmából több sajtóorgánum adott hírt arról, hogy a védőnők – többek között – kimaradtak a bérrendezésből.

2016. június 14.

HírTv védőnők napjáról és a bérrendezésből való kimaradásról riport Csordás Ágnessel

 

Szakmai egyeztetetés:

2016. június 15.

Szakértői tárgyalásra került sor a sztrájktárgyaláshoz kötődően, annak keretein kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A tárgyaláson részt vett az EMMI részéről: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár, Dr. Beneda Attila és Dr. Mászáros János helyettes államtitkárok;  a szakszervezetek részéről: az MMSZ-EDDSZ, a  Mentődolgozók Önálló Szakszervezete; a szakmai érdekképviseletek részéről: a Magyar Védőnők Egyesülete, a Magyar Szakdolgozói Kamarai Védőnői Tagozata, a  Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, valamint meghívott volt Odor Andrea országos vezető védőnő.

A megbeszélésen tisztázásra került, hogy a védőnők csak akkor kapnak a forrásbővítésből jelentős – a sajtóban említett 30-35 ezer Ft) illetményemelkedést, ha módosításra kerül a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2§ (1) pontja, azaz a d) pontba bekerül a védőnői ellátás!

Egyesület elnöke alátámasztó kimutatásokat adott át az államtitkárnak.

http://www.hirstart.hu/hk/20160624_pluszpenzt_kapnak_a_haziorvosok_a_fogorvosok_es_a_vedonok

 

Összefogás

2016. június 21.

A MAVE és a MESZK közös levélben fordult Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Dr. Selmeczi Gabriella Parlament Népjóléti Bizottság elnökéhez és Balog Zoltán egészségügyért felelős miniszterhez a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2§ (1) pont d) ponttal való kiegészítése végett.

 

Sajtóhír

2016. június 24.

A magyar államnak óriási a felelőssége az évi 90-92 ezer csecsemő megszületésében, amit a védőnői szolgálatokon keresztül tud képviselni – közölte Lázár János a kormányinfón a Hír TV kérdésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a védőnők keresetemeléséről már a pénteki kormányülésen döntés születhet.

 

Kormányülés

A védőnői finanszírozási keret 2 milliárd Ft-al kerül megemelésre.

http://nol.hu/belfold/jut-penz-a-fogorvosoknak-es-a-vedonoknek-is-a-haziorvosok-mellett-1621025

 

Híradó

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, a pluszforrás az idén január 1-től jár, annak visszamenőleges, egyösszegű kifizetését hamarosan megkezdi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Ismertetése szerint a háziorvosoknak és a házi gyermekorvosoknak praxisonként – hasonlóan a tavalyi juttatáshoz – átlagosan 130 ezer forinttal jut több havonta, míg a védőnők és az iskolai védőnők esetében 30-35 ezer, a fogorvosok esetében pedig 50-55 ezer forint havi bevétel növekedést jelent majd az emelés. (megjegyzés: a bevétel növekedés NEM egyezik meg az illetményemelkedéssel.

MAVE elnökségi ülés

2016. június 27.

Háttéranyagot készítetünk a következő tárgyalások alátámasztásra, melyben bemutatjuk a védőnőkre érvényes KJT + bérkiegészítés alapján elérhető illetmény és a szakdolgozói bértábla alapján elérhető illetmény alakulását 2016. szeptember - 2019. november között.

Előkészítettünk az alapvető jogok biztosa számára egy beadványt a védőnői illetmények diszkriminatív volta miatt.

Egyeztető megbeszélés az MSZ-EDDSZ elnökével

2016. július 4.

Megbeszélést folytatunk az MSZ-EDDSZ elnökével, melyen részt vett egyesületünk mellett a Magyar Szakdolgozói Kamarai Védőnői Tagozata, valamint meghívott volt Odor Andrea országos vezető védőnő. A megbeszélésen megállapodtunk, hogy milyen stratégiai lépéseket teszünk a védőnői bérendezés érdekében.

Szakmai Egyezetés

2016. július 7.

Tekintettel az egészségügyben jelenleg tapasztalható változásokra, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Elnöksége szakmai egyeztetést kezdeményezett az érintett szakmai szervezetek vezetőivel, melyre Egyesületünk is meghívást kapott.

A szakmai egyeztetés témakörei voltak:

A szakdolgozókat érintő bérmegállapodás kérdéseinek átbeszélése.

A civil szervezetek véleménye a szakmai, illetve a bérfejlesztés várható hatásaival kapcsolatban.

A MESZK 2016. évi szakmai programjának ismertetése.

A meghívott szervezetek javaslatai a további együttműködés erősítésére vonatkozóan.

 

Védőnői rendszert érintő változások szükségességét alátámasztó dokumentum elkészült

Az összeállításban az Egyesület mellett részt vett Odor Andrea és Csősz Katalin. A dokumentum a következő tárgyalások hátteréül szolgál.

Tartalmazza mindazt a stratégia változtatási és bérrendezési igényt, amely a minőségi munkavégzés a népegészségügyi feladatok ellátása és a védőnők pályán tartása érdekében szükségesek.

 

AZ EGYEZTETÉSEK A NYÁR FOLYAMÁN IS FOLYTATÓDNAK

Bér és forrás növekmény és bér különbözet 2016 szeptember 300 ponttal finanszírozott védőnői körzet esetén

Bér és forrás növekmény és bér különbözet 2016 szeptember 500 ponttal finanszírozott védőnői körzet esetén

Bér és forrás növekmény és bér különbözet 2016 szeptember 750 ponttal finanszírozott védőnői körzet esetén

Bér és forrás növekmény és bér különbözet 2016 szeptember 1000 ponttal finanszírozott védőnői körzet esetén

 

 

 

 


© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette