Nyelv / Language:

Továbbképzési lehetőség

Téma: Veszteség a családban. Hogyan segíthet az egészségügyi szakember?
Továbbképzés pontértéke: nyilvántartási szám: SZTK-A-51811/2018., pontérték: 18
Időpont: 2019-09-13 14:00:00 - 2019-09-13 17:00:00
Hely: Katolikus Ház - 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Befogadóképesség: 60 fő
Részvételi díj: A program az Élet-Más-Képp Közhasznú Alapítvány szervezésében a „PrograMOM Szeged” keretein belül az EFOP-5.2.2.-17-2017-00085 számú projekt támogatásával valósul meg
Jelentkezési határidő: 2019-09-06 14:00:00

Jelentkezem

Veszteség a családban – Hogyan segíthet az egészségügyi szakember?

Dr. Kirván Márta neurológus, családterapeuta

Továbbképzési nyilvántartási szám: SZTK-A-51811/2018.

Továbbképzési pontérték: 18 pont

 

Veszteség, gyász, gyászmunka

A családok életében folyamatos az átalakulás, új családtagok érkeznek, babák születnek, ám a veszteségek is ugyanolyan részei az életközösségnek. Ebben a körforgásban gyakran találkozhatnak a szakemberek azokkal a nehézségekkel, melyek ezeket a veszteség-helyzeteket kísérik. Az előadás első szakaszában a fogalmak pontos meghatározására és részletes ismertetésére kerül sor. A következő kérdésekre ad választ az első rész:  Mit nevezünk veszteségnek és gyászmunkának? Melyek a normál gyászfeldolgozás szakaszai? Honnan ismerhető fel a szövődményes gyász? Mely szakaszokban akadhat el a gyászfolyamat? A részletes áttekintés segíti a szakembert abban, hogy munkája során pontosan felismerje, a családban a veszteség feldolgozása a maga természetes medrében halad vagy megakadt a folyamat, és szükséges némi beavatkozás a gyászmunka tovább gördítése céljából.

 

A veszteség-feldolgozás útja, segítő eszközök

Az előadás ezen szakasza a veszteség feldolgozást támogató, illetve hátráltató tényezőkről szól. A szakemberek megtanulják felismerni azokat a helyzeteket, amelyek segítő erőt nyújthatnak a családnak a veszteségek feldolgozása során, ezek megerősítésével képesek lesznek hatékonyabb támogatást nyújtani nekik. Ezen felül bemutatunk számos kevéssé alkalmazott gyászfeldolgozást segítő eszközt és rituálét is, ilyen például a levél- és naplóírás, kapcsolatdiagram vagy a saját rituálé kidolgozása. A gyászmunkát hátráltató tényezők felismerése kulcsfontosságú, ezzel megelőzhető a legfenyegetőbb veszély, az izolálódás és a gyászban való megrekedés.

Kitérünk még egy igen fontos, kevésbé ismert témára, a férfiak, a nők és a gyermekek gyászfolyamatainak különbségeire. Mivel a családoknak igen kevés tudásuk van erről, ez teret ad a szakembernek a gyásszal kapcsolatos pszichoedukációra. Annak tudása révén, hogy a nő és a férfi más módokon halad végig a folyamaton, számos félreértésből eredő konfliktus megelőzhető. A gyermeki gyászfolyamat ismerete pedig segítő erőt nyújt a szülőknek, hogy képesek legyenek gyermekük folyamatát minél több megértéssel és szeretettel támogatni.

 

Pre- és perinatális veszteségek lélektana szülői és gyermeki oldalról

A fejezet címében szereplő tudományos megfogalmazás az élet legsúlyosabb veszteségeit takarja. Tragikus és igen nehéz érzelmekkel járó helyzetek ezek mind az egyén, mind az egész család számára. Olyannyira nehéz ez a téma, hogy nem ritkán tabuvá válik a családban, ami különösen az anyák helyzetét nehezítheti tovább. A következő veszteségek tartoznak ide: vetélés, halva születés, csecsemőhalál, egyik iker elvesztése, abortusz.

A vetélést gyakran az orvosi sugallat alapján elsősorban egy biológiai folyamatnak tekintik, a megfogant élet elvesztése azonban mindig veszteséget jelent. Az abortusz témájához sok évtizedes társadalmi vita kapcsolódik. Ebben az előadásban a szülők szemszögéből vizsgáljuk meg ezt a gyakran elítélt helyzetet. A halva született, illetve pici korban elhunyt kisbabák a be nem töltött ígéret súlyos veszteségét hordozzák. Létük elismerése és a szülők gyászának tiszteletben tartása segíthet abban, hogy a családban ők is gyermekként szerepeljenek a testvérek sorában. Az egész témával kapcsolatban kitérünk a titok és tabu családra, valamint a felnövekvő gyermekekre gyakorolt hatására. Mindezek a folyamatok feldolgozhatók, a szakemberek fontos szerepet játszhatnak ennek segítésében, és így a családok mentális egészségének megőrzésében.

 

Módszertani eszközök a szakemberek kezében

Az előadásban azokat a módszertani eszközöket tekintjük át, amelyeket a szakemberek biztonsággal alkalmazhatnak a családoknál a veszteségek feldolgozása esetén. A pszichoedukáció, azaz a gyászmunka folyamatának ismertetése és a gyászoló megéléseinek elfogadása már önmagában segítő erővel bír. A folyamat kísérése során a segítő beszélgetés olyan alappillérei is beépíthetők, mint az empatikus meghallgatás, az odafigyelés, az érzések elfogadása és gyászoló megerősítése. A folyamatok mélyebb megértését segítő kérdéseket is átadunk. 

Rendkívül fontos felismerni a kompetencia határokat is, ezért részletesen ismertetjük azokat a helyzeteket, amelyeknél külső szakember bevonása válik szükségessé.

A gyászfolyamat kísérése érzelmileg igen megterhelő, ezért a szakembernek külön figyelmet érdemes fordítani a saját mentálhigiénéjére. Az előadásban ehhez is nyújtunk támpontokat.

 

Saját élmény feldolgozás

Életünk során számos kisebb vagy nagyobb általunk megélt krízises élethelyzetet kell megélnünk, átélnünk. Ezek közül legerősebb, talán amikor tragédia során katarzist élünk át.

 Az, hogy kinek mi okoz katartikus élményt, amikor a lélek darabokra törik szét, kinek-kinek természete, habitusa és lelki alkata, valamint az adott esemény előtt átélt esetleges negatív élethelyzetek befolyásolhat, felerősíthet, avagy gyengíthet.

Az előadás keretében esetbemutatásra is sor kerül.


Jelentkezem

merokanal.hu

© 2008-2018 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette