Nyelv / Language:

VÉDŐNŐ folyóirat szerzői útmutató

VÉDŐNŐ folyóirat szerzői útmutató

A VÉDŐNŐ folyóirat szerkesztősége várja a prevenció, gyermek és várandós ellátás szakterületein valamint a női és család egészségével foglalkozó gyakorlati szakemberek, oktatók, kutatók, főiskolai hallgatók írásait. Szívesen fogadunk az ápolás és határterületei tárgyköréből is írásokat.

A megjelentetés szándékát a VÉDŐNŐ szerkesztőségéhez kell eljuttatni, elektronikus úton (esetleg postai).

A publikálás lehetséges formái: elméleti közlemények, jó gyakorlatok, TDK programok, PhD kutatások bemutatása, vagy előadások írott formái.

Az eredeti közlemények mellett a kiadó másodközlésre is fogad közleményeket, valamint olvasói hozzászólásokat is.

 FORMAI ELVÁRÁSOK

Terjedelem

ne haladja meg a 8 gépelt oldalt (ez magába foglalja az ábrákat, összefoglalót, az irodalomjegyzéket is), amennyiben máshol elérhető a cikk bővebb terjedelme, ennek megjelenítése lehetséges (folyóirat, kötet, web oldal, dolgozat elérhetősége – pl. az iskola könyvtára-)

A kézirat

-        elektronikus szövegszerkesztő Microsoft Word *.doc vagy *.rtf kiterjesztésű,

-        12-es betűméretű Times New Roman betűvel,

-        1-es sortávolság

-        2,5 cm széles margóval minden oldalon

-        sorkizárás,

-        ne legyen a szövegben oldaltörés, szakasztörés.

Ábrák és táblázatok

-        amennyiben a szövegben kerülnek elhelyezésre, kérjük, egy külön fájlban is küldje el.

-        az ábrák és a táblázatok címmel, sorszámmal készüljenek, amelyekre a szövegben legyen hivatkozás,

-        a kézirat terjedelméhez igazodjon az ábrák és táblázatok száma.

A kézirat (formai) szerkezete:

                Cím  (magyarul és angolul)

                Szerző /k   + foglalkozás

                Munkahely (magyarul és angolul)

                Összefoglaló, (max. 500 karakter) magyar és angol nyelven

                Amennyiben eredeti közlemény

                - A szerző rövid bemutatkozása (max. 500 karakter)

                 - Fénykép

  A cikk szövege

                Irodalomjegyzék alfabetikus sorrendben, számozva (előfordul helyhiány miatt,

                hogy nem kerül a cikk végére, hanem a szerkesztőségben férhető hozzá)

                Függelék (ha van) a cikk bővebb változatának elérhetősége

Egyéb adatok ( az esetleges kapcsolatfelvétel végett):

                szerző(k) neve, beosztása, munkahelye, valamint telefonszám és e-mail elérhetőség

 

Kézirat megküldése

Az írást szerkesztőségünkbe kérjük megküldeni: VÉDŐNŐ Szerkesztőség e-mail útján az info@mave.hu, kivételesen postai úton: MAVE 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B IV.424. A postán küldött kézirat mellé CD lemezen kérjük mellékelni a kéziratot (word formátumban) és az ábrákat) Kérjük, hogy egyidejűleg küldjön a szerkesztőség címére (nyomtatásban, aláírva, bescennelve, vagy postai úton) „Szerzői nyilatkozat”-ot is. Ez honlapunkról letülthető megtalálható (www.mave.hu VÉDŐNŐ folyóirat menüpontjában  itt).

A beküldött kézirattal kapcsolatban tájékoztatást kérhet az info@mave.hu címen, vagy a (06-1) 785-4204-as telefonszámon Baloghné Cseke Ágnes főszerkesztőtől keddi napokon 10-12 óra között.

A kéziratok megjelentetéséről a szerkesztőség dönt az alábbiak szerint:

A beküldött kéziratot két, a szerkesztő bizottságtól független bíráló véleményezi, javaslatuk alapján a szerkesztőség

-       elfogadja közlésre,

-        javításokat, korrekciókat javasol, és ezek megtörténte esetén elfogadja közlésre,

-        nem fogadja el közlésre.

A megküldött eredeti közleményeket a Szaktanácsadók, illetve független bírálók véleménye alapján jelentetjük meg.

Az elfogadott cikk felhasználója a VÉDŐNŐ című folyóirat.

 

Független bírálók:

Szabóné Dr. Kármán Judit PhD egyetemi oktató (védőnő, romológus, családterapeuta, mentáhigiénés szakember) főiskolai docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Társadalomtudományi Tanszék, valamint Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet, Baja

Dr. Deutsch Krisztina PhD, adjunktus, ( védőnő, pedagógia szakos bölcsész tanár) Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi Tanszék

Holló Rózsa, docens (védőnő,  mentáhigiiénés szakember) PTE ETK nyugalmazott oktatója

Szerkesztőségi és kiadói kitételek

-        A szerkesztőség fenntartja a kéziratok megjelentetésének idejére, illetve a folyóirat stílusának megfelelő módosítások végrehajtására vonatkozó döntés jogát.

-        A cikkekben megfogalmazott vélemény a szerző sajátja, és nem feltétlenül esik egybe a szerkesztőség/kiadó álláspontjával.

Szerzői jog

-          A kiadó írásos hozzájárulása szükséges a megjelent anyagnak - vagy részének - bármilyen formában történő utánközléséhez, a lapra történő hivatkozással.

("Megjelent a VÉDŐNŐ ... év., ... számban. Utánközlés a kiadó engedélyével.")

 

Melléklet:

Egy közlemény ajánlott szerkezete:

-          címlap,

-          összefoglaló

-          a probléma ismertetése,

-          elméleti háttér és felhasznált fogalmak,

-          a vizsgálat célja,

-          vizsgálati módszerek és minta,

-          eredmények, megbeszélés,

-          következtetések/javaslatok,

-          irodalomjegyzék,

-          függelék,

-          ábrák, táblázatok.

MAKASZ aktuális


© 2008-2011 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette